fairuz derin bulut

2 /
üşengenç üşengenç
kundante adlı ulvi eserlerinin sözleri buyrun efendim:
kafajda konstan trintante
haygara koşagas trintante
ziborkarşinzan hondrante
zaygara koşagas konstante
paraje kostara hundantre
zigarada hundrogu gırıştante
zıbraş buravaz hondrante
karajda bruşdas driştante
zigorogu viştara hondrante
zigoroga hojda hayzgarado
paygaj dorazda gondante
paragaja gozdara vıstante
bigarabi zigara jistante
piraje gazere kundante
kurvaj garazde kundante
pirgaj garazde kundante
ayvin layvin driji zingayvi
marigaje gostaravin
marigijisvani garigastigana vanigasayganavi
miygarijazi gurgaşte marigişisvarivi
marigijisvari gurgaşte
habaragozi, maragagozi
habare kumpari gorigozi
mirgajistani gurgaşte
mijdaz garazde kuntante
2 /