fakir boşanması ve zengin boşanması

deep thinker deep thinker
(bkz: şair evlenmesi)

fakir boşanması trajiktir. anlaşamama hatta belki istismar şiddet vardır, bir de üzerine tarafların maddi durumsuzluğu; kadının ekonomik özgürlüğünün olmayışı, biraz olsa dahi o hesabı karışık kuruşuk nafaka işlerine girilmesi, tarafların birbirinden nefret etme sebeplerinin ayrıldıktan sonra daha da artmasına sebep olur.

durumsuz bir çiftin ayrıldıktan sonra birbiri hakkında güzel şeyler düşünmesi çok zordur. böyle bir durumda olan çocuklara olmuştur; maddi yoksunluğun yanında anne babanın anlaşamıyor olmasından dolayı çocukların ihtiyacı olan anne figürü baba figürü ve bunların fotoğraf karesinde görevlerini yerine getiriyor olmasının sağladığı manevi doygunluk yoktur.

evliliğin riski boşanmaktır. riskin üstel fonksiyonu çocuk sahibiyken boşanmaktır.

zengin boşanması keyfidir, arkasında yalnızca duygusal boşluk bırakır (ki çoğu zaman o da olmaz). maddi kolaylık çocukların ihtiyaçlarının kolayca karşılanmasını, tarafların aralarındaki anlaşmaya* bağlı olarak birbirlerine ödemeler / mal paylaşımları yapılmasını sağlar.

taraflar mutlu olacakları başka insanlarla olma özgürlüğünü suçluluk duymadan tüketirler.

maddi kolaylık, artık son dönemlerde çift terapisi marifetiyle tarafların birbiriyle sulh içinde ayrılmasını ve sonradan ilişkilerini arkadaşça sürdürmelerini sağlıyor.

ebeveynler mutluyken, boşanmış olmaları çocuklar için de o kadar trajik olmuyor.

(bkz: para var huzur var)

şimdi bu kadar yazılandan "hirşiy pırı mı yığni"yi çıkaran da olacak tabii ki.

(bkz: çocuklar yüzünden evli kalmak/@deep thinker)

www.insideedition.com