farabi

1 /
galak galak
makamsal müziğin insan ruhuna tesirleri konusunda çalışmaları bulunan alim. saptamaları şu şekilde;

rast makamı: insana sefa(neşe, huzur) verir.
rehavi makamı: insana beka (sonsuzluk fikri) verir.
küçek makamı: insana hassasiyet ( duyarlılık ) verir.
büzürk makamı: insana havf ( çekinme, sakınma duygusu) verir.
isfahan makamı: insana hareket kabiliyeti ve güven hissi verir.
neva makamı: insana lezzet ve ferahlık verir.
uşşak makamı: insana gülme ’dilhek’ verir.
zirgüle makamı: insana uyku ’nevm’ verir.
saba makamı: inasana şecaat (cesaret, kuvvet) verir.
buselik makamı: insana kuvvet verir.
hüseyni makamı: insana sulh ( sükunet, rahatlık) verir.
hicaz makamı: insana tevazu (alçak gönüllülük ) verir.
şiirbaz şiirbaz
"allah mutlak ışık olduğu için görünmez, karanlığın bulaşmadığı saf ışık, gözle görülemez." mealinde bir cümle söyleyerek, allah'ın neden görülemediğini anlatmış filozof.

islam alimlerinin farabî için, "peygamber, saf akla ulaştığı için vahye mazhar olmuştur" cümlesinde yanıldığını, bu nedenle de vahiyle ilgili iman sorunu olabileceğini söylerler.

allah, taksirâtını affeyleye...
easy company easy company
tam adı bazı kaynaklarda ebu nasır muhammed ibn ül farah el farabi, bazı kaynaklarda da muhammed ibni muhammed ibni tarkan ibni uzlag el farabi olarak geçer. en genel kanıya göre halifenin korumalarından olan türk bir komutanın oğlu, bazı kayankalara göre de iranlı bir ailenin oğludur.

eğer onun çalışmaları olmasaydı orta çağ avrupa'sında ortadan yok olan aristo'nun öğretileri tarih sahnesinden tamamen silinecekti. farabi aklı herşeyden önde tutan bir çizgiye sahiptir. aristo gibi filozofu akıl olarak en üstün insan kabul eder ve devletin filozof tarafından yönetilmesi gerektiğini savunur. hatta peygamberlerin doğuştan seçildiklerini değil, sonradan ulaştıkları mutlak akıl ve ahlak sayesinde vahye mazhar olduklarını savunur. bu görüşü din alimlerinin en çok eleştirdiği görüştür. her ne kadar farabi'nin bu görüşü peygamberlerin 7 sıfatına uygun olsa da, islam inancına göre peygamberlik allah tarafından ihsan edilen bir sıfattır ve geri alınmaz. farabi'nin öne sürdüğü sonradan erişilen mutlak akıl ve ahlak mertebesi ise evliyalıktır ve evliyalık sonradan kazanıldığı gibi kaybedilebilir de.

büyük müzik kitabı'nda (kitab-ül musiki el kebir) döneminin en yaygın görüşü olan, pisagor'un ortaya attığı harmoni küreleri kuramını reddedip sesin atmosferdeki titreşimler sayesinde oluştuğu kuramını ilk defa öne sürmüştür. ayrıca "bilimlerin kökeni ve sınıflandırılması" kitabında sesin ve müziğin fiziksel-matematiksel özelliklerini ve psikolojik etkilerini incelemiştir. kanun ve rabab çalgılarını tasarlayan da kendisidir.
ne olsun bu ya ne olsun bu ya
türkistan'ın farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. buhara, bağdat, şam, kahire, harran ve halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. islam dünyasında felsefe alanında muallim-i evvel (ilk öğretmen) denen aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve muallim-i sani (ikinci öğretmen) olarak anılır. batı dünyasında "alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında şam'da vefat etmiştir.


değişim programı için başvurular 26 hazirana kadardır.

farabi değişim programı koordinasyon ofisi gazi
may the force be with you may the force be with you
erasmusta öğrenci eksenli ve avrupanın hoşgörülü üniversitelerinin pek de olumsuz bakmadığı bir süreç yaşanırken, farabide itü,odtü,boğaziçi ve bilkent gibi üniversiteler kapılarını diğerlerine açmamakta ve bu yine döngüyü kısıra gark ettirmektedir. bu da yalan oldu anlaşılan.
usuyitik usuyitik
çok acayip fikirleri var. anladığım kadarıyla şöyle diyor:

insan akli melekelerini geliştirerek ölümsüzlüğe ulaşır. felsefe de aklın en üst çalışma şeklidir. insan akıl sayesinde hakikati tanımaya başlar. felsefi hakikatin sembolik ifadeleri dinlerde bulunur. allah faal akıl'ı yaratmıştır ve felsefi bilgi faal akılla pasif akıla, yani ki filozofun aklına iner peygambere inen vahiyler de faal akıldan gelir ama burada peygamberin hayal gücü devreye girer.

kaynak: islam'da bilgi ve felsefe, hazırlayan: mustafa armağan.
1 /