fare üzerinden deneyler yapılması

stoy stoy
hayvan hakları evrensel beyannamesisine aykırıdır,
1. bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.