faşizm

1 /
zemzem zemzem
çoğu insanın nefret ettiği ama ana temasının ne olduğunu bir türlü öğrenemedeğim galiba kötü birşey
kahrolsun
lemuria lemuria
italyanca kökenli fascio kelimesinden gelir. gerçek anlamı çubuk bağı veya demetidir. mecazi kullamında ise siyasal birlik anlamına gelir. ilk olarak italyada 1921 den sonra mussoliniyle ortaya çıkmıştır.amaçları italyadaki yabancıları italyanlaştırmak. dışarıdaki italyanları da anavatana bağlamaktır.
sanitarium sanitarium
insanların kendi ezilmişliklerini örtbas etme yöntemi olarak görülebilecek, üstün ırk düşüncesine inanan zeka seviyesi düşük insanların ortaya çıkardığı idoloji. her insan doğduğu anda eşittir, bunu ırk, dil, din veya düşünce tarzınız belirlemez. önemli olan insan olmaktır, diğer hiçbirşeyin önemi yoktur. faşizmde ise kendi milletini herşeyin üstünde görme, kalan herkesi yok sayma eğilimi vardır.ırkçılık faşizmle birlikte yürüyen bir yardımcı koldur. bunu inkar edenler ancak kendi düşüncelerine körü körüne bağlanmış kişiler olabilir. bir insanı değerlendirmek için gerekli ve yeterli kriterin kişiliği olması gereken bir zamanda faşizmin sayesinde bir çok kan dökülmüş ve huzur bulunamamıştır*
bilge tonyukuk bilge tonyukuk
türk dil kurumunun sözlüğünde aşağıdaki şekilde geçen akım...
italya'da 1922-1943 yılları arasında etkinliğini sürdüren, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmeyi amaçlayan, yetkinin, tek partinin elinde toplandığı düzen.
demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti.

bunların dışında faşizm, komünist ya da diğer çok harfli örgüt üyeleri tarafından; kendileri dışında kalan kesimler için ağızlarına doladıkları kelime anlamına da gelmektedir
(bkz: faşist)
maddog maddog
faşizm, birinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkan, orta, güney ve doğu avrupa’da siyasal sistemlere egemen olan, ikinci dünya savaşı’na neden olmuş ve 1944’te büyük bir yenilgiye uğramış yönelişin, kitle hareketinin adıdır. her ne kadar bugün faşizmi adı konmuş bir rejim olarak açıkça uygulayan devletler olmasa da, faşist ruha sahip iktidarlar, siyasi gruplar ve partiler hala dünyanın birçok ülkesinde isim ve taktik değiştirerek etkin durumdadır ve insanlara benzer bir zulmü yaşatmaktadır. “faşist“ sözcüğü bir baltanın çevresine bağlanmış bir demet sopa anlamına gelen latince “fascis” sözcüğünden türetilmiştir.
bütün faşist hareketlerin ortak özelliği olarak ulus, ırk yada devlet gibi bütünsel kavramlara verilen aşırı önem, bu kavramın bütün tarih ve yaşamın merkezi ve düzenleyici gücü olarak görülüşü ve sarsılmaz bir birlik oluşmasını sağlayabileceği umuduyla bütün halkın çevresinde ve ardında toplanacağı bir önderin tartışılmaz otoritesi görülebilir.
daha detaylı bilgi için faşizm - vikipedi faşizm, ilk olarak benito mussolini tarafından ulusal faşist parti'nin kurulmasıyla ortaya çıkan, 20. yüzyılın başlarında benito mussolini'nin sist... wikipedia adresine bakınız verilebilir. hatta verilir: (bkz: http)
easy company easy company
bırakın milliyetçiliği, ırkçılıkla bile karıştırılan kavramdır. zaten faşizm bir idare biçimiyken ırkçılık kişisel bir görüştür. hangi sözlüğe bakarsanız bakın, faşizmin anlamı 'totaliter rejim' ya da 'diktatörlük'tür. faşizmi faşizm yapan ve komünizmden ayıran önemli nokta da budur. yani diktatördür. faşizmde önemli olan tek bir kişidir, o kişi gücün odağıdır, idoldür, olaydır, toptır falan yani. bu lidere sadakat esastır.
faşizmin ırkçılıkla karıştırılmasına neden olan şey ise faşizmde hep belli bir kavramın yüceltilmesi, belli bir kavramın alçaltılmasıdır. bu yerine göre bir din de olabilir, ırk da olabilir, soy da olabilir, sınıf da olabilir. misal mussolini faşizminde devlet ve ulus her şeydir. devletten başka ve ulusa karşı olan herşey reddedilmiştir. devletin varlığının devamı için gerekli olan farklı kültürlerin ve toplumların kaynaşması için çalışılmıştır. fakat faşizmin bir türü olarak kabul edilen nazizmde ise ırk herşeydir. her ne pahasına olursa olsun üstün ırk korunmalı ve yabancı kan ve kültürlerden arındırılmalıdır. şili diktatöru pinochet yönetiminde ise ekonomik sınıflar arasında ayrım yapılmış, zengin kısım kayırılmış, fakir kısım ise daha fakir hale getirilmiştir. falandır filandır.
faşizm ve komünizm arasındaki en önemli iki fark ise faşizmde iktidarın sembol ve efsane bir kişide toplanması, komünizmde ise bir politik organ veya partide toplanması ve faşizmin genelde devlet ekonomisine çok karışmaması, komünizmin ise eşit dağıtım vaadi ile bütün devlet gelirini talep etmesidir.
analist tilki analist tilki
her ideoloji, uygulayan gücün çıkarı için uygulanan döneme göre üretildiğinden günümüzde sermaye ve emek hareketlerinin serbestleşmesi ve iletişim olanaklarının küreselleşmeyi doğurmasıyla ne ulus devlet kavramına ne türevlerine ne de çıktılarına ihtiyaç vardır. yani faşizmin miyadı dolmuştur.
1 /