fatiha

sid meier sid meier
fatiha suresi

müddesir sûresinden sonra mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "fâtiha" denilmiştir. diğer adları şunlardır: ana kitap manasına "ümmü'l-kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-esâs", ana hatlarıyla islâm'ı anlattığı için "el-vâfiye" ve "el-seb'u'l-mesânî", birçok esrarı taşıdığı için "el-kenz". peygamberimiz "fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. onun için, fâtiha, namazların her rekâtında okunur. manası itibariyle fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. kulluğun yalnız allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile fâtiha'da vardır. zira fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek allah'ın varlığı, o'nun hakimiyeti, o'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur.

1- rahmân ve rahîm olan allah'ın ismiyle.

2- hamd o âlemlerin rabbi,

3- o rahmân ve rahim,

4- o, din gününün maliki allah'ın.

5- ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (ya rab!).

6- hidayet eyle bizi doğru yola,

o kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

7- o kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
humanist olmayan inek humanist olmayan inek
anlamı:
tanrı olarak tek seni biliriz. (zaten günümüzde çok tanrılık yoktur.) sen affedicisin. (doğru, günah ve suç kavramı konusunda düşünmek gerek: genetik, kişilik, toplum, vs.) bizi kötülerin yoluna sokma. (kötüler: tembel, bilgisiz, eğitime, temizliğe, saygılı davranışa özen göstermeyen, yere tüküren, içki içip çevreyi rahatsız eden, muhtaç kişilere yardım et derken devlet etsin diyen kişi anlamına gelir.) bizi doğru yola koy. (eğitim almış, dengeli beslenen, spor yapan, vergi veren, sanat, edebiyattan anlayan, temizliğine, sağlığına özen gösteren, hergün üç vakit düşünen ve kitap okuyan, muhtaçlara yardım etmek için devletin harekete geçmesini beklemeyen, sivil toplum örgütlerine aktif katılan, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, türkçeyi iyi bilen ve iyi bilmeyenlere ücretsiz ders veren kişiler).