federal devlet

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
depdede
içişlerinde geniş ölçüde bağımsız olup, dışişlerinde ortak bir kuruluşla temsil edilen devletlerin birleşmesinden oluşan devlet türü.
koskoca devletin adı osman lan
federe devletlerden oluşan içerisinde yasama-yürütme-yargı birliği bulunmayan sistemdir. federe devletlerin her birinin özerk bir anayasası, yasama yetkisi ve yargılama yetkisi vardır.

günümüzde: abd, kanada, avusturya, isviçre, almanya, venezüella, arjantin, belçika federal yapılı devletlerdir.

federal yapılı devletlerin oluşumu iki şekilde olur.

a) bütünleşme ile oluşan

daha önce birbirinden bağımsız olarak var olan devletlerin, siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal çıkarlarının ortaklaşması sonucu yakınlaşarak tek bir devlet adı altında birleşmesiyle oluşur. ancak bu birleşmede bazı sorunlar ortaya çıkar.

daha önce bağımsız bir şekilde varlığını sürdüren devlet uluslararası alanda tam anlamıyla bağımsızdır ve bazı antlaşmalar tabi durumdadır. ancak bir diğer devlet ile birleşerek kurduğu federal devlet onun bu anlaşmalarını yoksayabilir. yani bağımsız olan devlet federasyona geçince uluslararası egemenliğini bir üst kuruma devreder.

bütünleşme ile oluşan federasyonun bir diğer yolu da bir devletin diğerlerine üstünlüğünü kabul ettirmesi ancak onlara karşı emperyalist kaygılar taşımadığını göstermek amacıyla federasyona gitmesidir. örneğin 1871 almanya imparatorluğu'nun kuruluşu, kamuoyunun desteğini alan prusya'nın öncülüğü ile alman prensliklerinin birleşmesi ile gerçekleşmiştir.

b) ayrılma yolu ile oluşan

erdoğan teziç'den alıntıdır bu kısmısı

"federal devletlerin bir bölümü, bazı bölge ya da eyaletlerin, daha önce yer aldıkları tek yapılı bir devlet içinden ayrılmaları ile oluşuyorlar. kendi içindeki bölge ya da eyaletlerin tek yapılı devleti bölmesi etnik, kültürel ve dinsel etkenlerin baskısı ile ortaya çıkıyor. tek yapılı devlette uygulanan politikanın bu farklılıkları ezdiği gerekçesiyle bölgeler ya da eyaletler bağımsız bir devlet olmaksızın hiç olmazsa belli bir özerklik isteğinde bulunuyorlar."

çekoslovakya'nın oluşumu buna örnektir. aynı zamanda günümüzde dtp'nin parti programında da geçen federal devlet isteği ayrılma yolu ile oluşan bir federal devlet isteğidir.

gelelim federal devletin teşkilatlanmasına

federal bir çatı altında, uluslararası varlıklarını yitirmelerinme rağmen, federe devletler, devlet olmaya devam ederler. zira özerklikleri hem tanınmakta hem de korunmaktadır. öte yandan, uluslararası kişliklerinin kalkmasına rağmen, federe politikasının oluşmasına katılmakta devam ederler.

a) özerklik ilkesi

federal devleti oluşturan devletlerin kendilerine özgü yetkileri olması ve bu yetkilerini merkezi federal otoritelerin müdahalesi olmadan kullanabilmesi demektir. yani "a federe devleti kendi içinde bir yasa çıkaracağı zaman federasyona üye olan b federe devletine danışmaz." anlamına gelir.

işte bu ilke, federe devletleri tek yapılı devletlerdeki yerinden yönetim kuruluşlarınan ayırır. yerinten yönetim kuruluşları yetkisini merkezi yönetimden alırken federe devlet yetkisini kendi anayasasından alır.

federe devletlerin her biri kendi anayasasını başka devletlerden izin almaya gerek duymadan dilediği gibi değiştirip düzenleyebilir. ancak bu anayasa düzenlenirken mutlak surette federal devletin anayasası'na saygı duymakta ve ona paralel hükümler içermek durumundadır. hiçbir federe devlet anayasası ile federasyon anayasası taban tabana zıtlık içeremez.

federal devletin anayasasında federal devlete tanınmamış olan yetki ve sorumluluklar, federe devletlere ait demektir. yani eğer ki ab federasyonunun anayasasında savunma ile ilgili bir hüküm yoksa a federe devleti de b federe devleti de dilediği gibi kendini savunma hakkını düzenleyebilir.

bundan dolayı federal anayasalar genellikle "dış işleri, savunma, para basma, gümrük ve telekomünikasyon" konularını içinde barındırır.


federe devletlerin özerkliği ile gelen yetkiler ve federal devletin yetkileri arasında uyuşmazlıklar, çatışmalar olabilir. veya iki federe devlet arasında bir yetki uyuşmazlığı olabilir. işte bu uyuşmazlık ve çatışmaları önlemek amacıyla bir organ bulunur. bu organ bir yargı kuruluşudur. örneğin abd'de federal yüksek mahkeme, federal almanya'da federal anayasa mahkemesi gibi.

gelelim ikinci ilkeye

b) katılma ilkesi

federe devletlerin, federal devletin dış politikalarının ve içerideki politikalarının oluşturulmasında rol oynayan organlarda temsil edilmesi ile gerçekleşir.

federal çift meclis:

modern federal devlet parlamentoları çift meclisli olurlar. ancak bazı tek meclisli bazı örnekler de tarihte görülmüştür. bu çift meclislerden birinde federe devletlerin her birinin temsilci sayısının eşit olması diğerinde ise nüfus oranına göre sayının belirlenmesi durumu söz konusudur.
kapıcı çöpçü hurdacı
türkiye de tanımı hep yanlış anlaşılan devlet türü. sadece kürt-türk, alevi-sünni ... gibi bir sürü sebep gösterilerek federal devletin bölünmeye yol açacağından ve uygun olmadığından söz ediliyor. halbuki bu kadar sığ düşünmemek lazım. şu anki iktidar sahiplerine (hükümet, ordu) kanmamak lazım, felaket tellallığı yapan yandaşlarına da.
elektro kaval
akp nin sinsice, akil insanlar denilen oluşumla insanları duymaya, olabilirliğine alıştırmaya çalıştığı sistem..

zaten terörist ve onların uzantısı siyasiler özerklik isteklerini açıkça dile getirmişlerdir.. işin ilginci, terörist özerklik dediği zaman da ne erdoğan, ne de partisi akp içinden net bir karşı çıkış gelmemiştir.. bana göre bu da planlı yapılmıştı.. özerklik ortaya atılacak, akp göstermelik sesler çıkaracak, insanların tepkisi ölçülecek ve ona göre yola devam edilecek.. o zamanlardan bu günleri görmek çok da zor değildi..

akiller "terörist ayrılık istemiyor" diyerek insanları kandırmakta.. teröristin istediği tam da budur.. elbette şimdilik! önce bölgede kendi bildiklerini okumak ve sonrasında tam bağımsızlık..

erdoğan zaten kendisi başkanlık sistemi istediğini söylüyor.. muhtemelen yapacak.. bahsettiği sistem abd modeli.. bu da federasyonlar demek.. terörist ne istiyor? özerklik!

tüm bunları ele aldığımızda erdoğan ın teröristlere ne verdiğini görmemek için ya kör olmak lazım, ya da akil olmamak lazım! yani beyinsiz, çıkarcı, zavallı aptallar olmak gerekiyor..

federal sistem bizi bölünmeye götürecektir.. çünkü bölgeye kürt halk değil, pkk hakim olacaktır..

eğer halk bu oyuna gelirse, "barış", "kardeşlik" gibi göstermelik laflarla kandırılabilirse net olarak bölüneceğiz.. erdoğan ın şu an için federasyon lafını ağzına almaması, insanları ürkütmek istememesinden kaynaklanıyor.. planlı ve yavaş yavaş gidiyorlar.. gün gelecek onu da söyleyecek..

yeter ki millet biraz alışmış olsun.. "ne olacak canım, başbakanımız (başkanımız) buna izin vermez zaten" seviyesine gelindiğinde tüm planlarını açıklayacak.. ve biz bölünme yolunda emin adımlarla ilerliyor olacağız..
tnt
her ülkede uygulanamayacak olan devlet yapısıdır. herkes federal devleti basit bir şey gibi hop hadi federal olduk mantığıyla düşünüyor ama o kadar kolay değildir. gerçekten de amerika birleşik devletleri dışında çok iyi sonuçlar vermez. ülkenin etnik durumunu da gözönünde bulundurmak gerek.
1