felsefe

1 /
whisper whisper
felsefe bilimle kıyaslandığında, bilim dünyada yer alan şeyleri betimlerken, felsefenin onları sınıfladırır. bilim bilgi verirken, felsefe bilginin ne olduğunu, neyi ve nasıl bilebileceğimizi araştırır.varolan şeylerle ilgili olarak akla dayalı bir açıklama sağlar; bilimlerin ayrı ayrı ele aldığı olgu sınıflarının tümünü birden açıklayacak en genel ilkelere ulaşmaya çalışır. varlığın ilk ilkelerinin bilimidir. özel bilimlerden kazanılan tüm bilgilerin eleştirisini ve sistematizasyonunu gerçekleştiren en genel bilim, bilimlerin bilimidir. insanın yaşamını, değerlerini ve amaçlarını sorgulayan, bu alanda insan yaşamının ve eylemlerinin kendilerine dayanacağı genel ilkelerin bilgisidir.
whisper whisper
köle sahipleri ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapıyorlardı,
çünkü ekmeklerini köleler veriyordu onlara;
köleler ekmek kaygısı çekmedikleri için
felsefe yapmıyorlardı,
çünkü ekmeklerini köle sahipleri veriyordu onlara.
ve yıkıldı gitti likya.

köleler felsefe kaygısı çekmedikleri için ekmek yapıyorlardı,
çünkü felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara;
felsefe sahipleri köle kaygısı çekmedikleri için ekmek yapmıyorlardı,
çünkü kölelerini felsefe veriyordu onlara.
ve yıkıldı gitti likya.

felsefenin ekmeği yoktu,
ekmeğin felsefesi.
ve sahipsiz felsefenin ekmeğini,
sahipsiz ekmeğin felsefesi yedi.
ekmeğin sahipsiz felsefesini
felsefenin sahipsiz ekmeği.
ve yıkıldı gitti likya.
hala yeşil bir defne ormanı altında...

melih cevdet anday
8844455 8844455
felsefe bilimin en büyük destekçilerinden birisidir. birçok yeni keşfin yapılması felsefik olarak düşünülmesi, tartışılması, fikir yürütülmesi sonucu olmuştur. zaten birçok eski bilim adamı da felsefe ile ilgilenmiş, kendileri de birer filozof olmuştur. bilim ile düşünce birbirinden tabi ki ayrılamaz, daha doğrusu bilim düşünmeden, sorular sormadan ve bu sorulara cevap üretmeye çalışmadan yapılamaz...

ancak tamamen şahsi kanaatimce felsefe bilime çok destek olmakla, hatta bilimin çıkış noktası olmakla beraber, kendisi bir bilim değildir. daha doğrusu bilim olarak tanımlanmamalıdır. çünkü bilim buluşuna bir kanıt gösterir ve bu kanıtı ispatlayacak deneyler yapar, veyahut kesin kanıtlar gösterir. örneğin pozitif bilimlerde yeni bir fikir ortaya atmak için deneylerle bunu ispatlamak gerekir. ya da tarih gibi sosyal bilimlerde ise somut kanıtlar ortaya konulur. bunlar da bilimsel çalışma yöntemi'nin gerekleridir. oysa felsefe aynı bilimdeki gibi birşey sorar ama verdiği cevabın kanıtı yoktur varsa da soyuttur, tamamen yoruma açıktır. birşeyin adının bilim olması için sorular sorup, ortaya soyut iddialar atması yeterli midir? o zaman hepimizin birer bilim adamı olması gerekmez mi? hepimiz birşeyler düşünürken sorular sormakta, cevaplar vermekte, kendimizce kanıtlar uydurmakta, ve bir sonuca ulaşmakta, ulaşmasak da ulaşmaya çalışmaktayız. (benim bu yazdıklarımı ilk düşündüğümde yaptığım gibi) açıkçası ben felsefenin bilim olmanın gereklerini tamamen yerine getirdiğine inanmıyorum...
anosias anosias
ilk sorusu "evrenin ana maddesi* nedir?" olan, antik yunanda ortaya çıkan, sorular ve bu soruların cevaplarından oluşan düşünme eylemine verilen ad.talesin felsefeyi başlatan kişi olduğuna inanılır
sizofrenkedi sizofrenkedi
"keyifsiz bir insan olmak, yaşamından memnun bir hayvan olmaktan iyidir;
mutsuz bir sokrat olmak, halinden memnun bir aptal olmaktan iyidir."
j. s. mill
işte felsefe budur...
marla singer marla singer
insanın, dünyaya gelişini, üzerinde bulunduğu dünyanın varoluşunu ve gelişmesini, yaşadığı hayatı ve varlıkların amaçlarını-nedenlerini sorgulamasıdır. tüm bunları sorgulamak, yaşanan hayatı daha anlamlı kılar.bu şekilde insan kendini daha iyi tanıyabilir, buna göre hayatını da belirli doğrultuda şekillendirebilir.zannımca, varoluşunu ve içinde bulunduğu yaşamı sorgulamayan insan, hayattaki birçok şeyden habersiz kalır, kısırdöngü içinde bir yaşam sürdürür.
coty coty
felsefe arama, araştırma, öğrenme aşkına dayanan bir faaliyettir.kişinin dünyaya karşı takındığı bir tavırdır.
1 /