fenikeliler

stocky2001 stocky2001
lübnan'da doğmuş, bütün akdeniz'e yayılmış, her yere ticaret kolonileri kurmuş kavim. atlantis ile ticaret yaptıklarına inanılır. alfabeyi bulmuşlardır. gittikleri her yere medeniyeti götürmüşler. gelişmişler ve de geliştirmişlerdir. büyük adamlarmış vesselam.
leo leo
tarihe en önemli katkıları günümüzde kullanılan latin abecesinin temelini oluşturan 22 harfli ilk abeceyi bulmalarıdır.
balefulwhisper balefulwhisper
eski çağlarda yaşamış sami ırkından, akdenizli ve ''kenaniler'' adıyla anılan bir kavim.topraklarının verimli olmaması nedeniyle deniz ticaretine yönelmiş, 8. yüzyılda yunan seferlerinin başlamasına kadar rakipsiz kalmış ve aynı zamanda ilk alfabeyi geliştirmişlerdir.
hüseyin we have a problem hüseyin we have a problem
yunanlardan önce gelişmişliğin merkeziydi. yunanların şansı genişlemeye başlamalarıydı. batıda etrüskler, doğuda fenikeliler ve güneyde mısır sayesinde sayısız zenginliklere ulaştılar. kastettiğim bilginin ta kendisi.
rick blaine rick blaine
m.ö. 2000'de doğu akdeniz sahilinde çok sayıda halk yaşıyordu. bu bölge günümüzde lübnan, suriye ve israil'i kapsamaktadır.bu dar sahil asya, afrika ve daha ileride kalan bölgeler için doğal bir iletişim noktası konumunda bulunuyordu. sahil şeridinde yaşayanlar, aralarında sedir ağacı (bina yapımında), zeytin, şarap ve giysi gibi bir çok ürünün bulunduğu çeşitli ticari mallar üretiyorlardı. bu ürünler mısır, kıbrıs, girit ya da türkiye'nin batısında bulunan truva gibi bölgelerin halklarına satılıyordu.

m.ö. 1500'lerde, bölgede ugarit ve biblos şehirlerine ek olarak yeni yerleşim yerleri inşa edilmeye başlandı. ugarit m.ö. 4000, biblos ise m.ö. 3000'de kurulmuştu. çevre imparatorlukların gerilemesine paralel olarak, fenike'nin en bilinen ve süslemeleriyle ünlü olan tire, sidon ve berot şehirleri m.ö. 1000 civarında altın çağlarını yaşamaya başlamıştı.

ticaret fenike refahının temel unsuru olmaya devam etti. özellikle altın ve gümüş işlemeleri, güzel cam ürünleri ve işlenmiş fildişi gibi lüks maddelerin üretimi ve ticaretinin bu refahın oluşumundaki payı büyüktü. fenike boyaları ve özellikle mor dokumaları çok rağbet görüyordu. (mor kumaşlar o dönemde yüksek bir sosyal statünün göstergesiydi). nitekim fenike adı bile yunanca "mor" kelimesinden türetilmişti.

denizci bir güç olan fenikeliler, m.ö. 9. yüzyılın sonlarından başlayarak kıbrıs'ta ve kuzey afrika sahili boyunca koloniler inşa etmeye başladılar. m.ö. 814 yılında bugünkü tunus'ta kartaca'yı kurdular. fenike, m.ö. 322 yılına kadar asur ve pers imparatorluklarının kontrolü altında büyümeye devam etti. bu tarihte başkentleri tire yağmalandı ve fenike büyük iskender'in yunan dünyası ile birleşti. (bir nefeste dünya tarihi, emma marriot, maya kitap yayınları)