ferahfeza

halit ayarci halit ayarci
ismi gibi ferahlatan bir sanat musikisi makamıdır.en güzel örneğini dede efendi vermistir bunun.
huzur romanında özellikle şahşilesen ferahfeza'yı goruruz, aynı zamanda kişilerin icine nüfuz edişini, tevfik bey'in evindeki yemekte dört önemli karakterin bu eserde kendini buluşunu temasa ederiz. ayrıca tıpkı roman gibi eser de dört bölümden oluşur; dört önemli simgeden ve sahsiyetten...
an alone man an alone man
klâsik türk müziği'nin mürekkeb makamlar grubunda incelenen, inici seyir karakterine sahip, karar perdesi yegâh (re) olan bir makamdır. dizi yapısı iki şekilde tahlil edilmektedir:

1-) acem perdesinde çargâh beşlisi ve yerinde uşşak-beyâti dizisinin oluşturduğu inici karakterli acem makamı ile acem aşîran perdesinde çargâh dizisi ve yegâh'ta 2. tip bûselik dizisi -tabii ki bu son sözü edilen iki dizinin de inici olarak düşünülmesi icâp eder- nin birleşmesi yoluyla ortaya çıkan şekil,

ve de;

2-) acem perdesinde beşli olarak genişlediği için tiz çargâh perdesinden aşağıya doğru uzanan acem aşîran'da çargâh dizisi ve yegâh perdesinde yine 2. tip bûselik dizisinin oluşturduğu şekil.

bu makamın en güzel örnekleri dede efendi'nin eserlerinde göze çarpar; hele "kasr-ı cennet havz-ı kevser âb-ı hayat" isimli bir eseri vardır ki, orada segah perdesinde (si koma bemol) kullandığı bestenigâr çeşnisi takdire şayândır.

ayrıca belirtilmesi gerekir ki, klâsik eserler incelendiğinde ferahfezâ'nın ikinci çeşit şekliyle daha sık karşılaşılmaktadır; sonuçta makam dizilerine dair teoriler keyfiyete değil, mevz-u bahis eserlerin arz ettiği yapıya göre oluşturulmuştur.
togisama togisama
aynı zamanda karaköyde bir restoran. mimarlar odası binası beşinci katında bulunur. bina önündeki reklam panosundaki reklamını saymazsak yolda yürürken restoranı arıyorsanız bulma ihtimaliniz düşük. güllüoğludan karaköy lokantasında yürüken lokantadan önceki beyaz bina diyebiliriz. içeri girince de asansörle en üstteki kat olması lazım.

efendim mekanın güzelliğine bakacak olursak sade ama görece modernist bir iç tasarıma sahip, benim genel olarak hoşuma gitti. asıl mevzu ise bir terasının tarihi yarımada ve haliçe diğer tarafının ise galata kulesine bakıyor olması. galata kulesine bakan kısmı daha ziyade balkon diğer tarafı ise yemek ynilecek teras olarak kullanılıyor arada kalan restoranın iç mekanında ise bar önü (en azından ben gittiğimde) boş bırakılmıştı ve dans pistimsi olarak kullanılıyordu. her ne kadar pek uzun kalmasam da yemekten sonra tepinmek için de kullanılabilir.

içeride sadece şarap içip peynir tabağının tadına bakmışlığım var. yemek yemedim o konudaki performan hakkında bişey diyemiyorum ama peynir tabağının çok bir numarasını göremedim diyebilirim. kötü değil ama iz de bırakmıyor.

şimdi buraya karı düşürdüyseniz bir kere mekanı çok iyi kullanmanız gerekiyor yemek yiyip arada mesela galata kulesini gören tarafa gidip orda azcık takılmalar, karının durumuna göre dans etmeler bilmemneler bunlar olacak. yani tabi karının da buna uygun olması lazım yani çok ağır takılıyorsa zaten buraya getirmenin gereği yok.

son olarak kış performanısını görmemekle beraber yazın tercih edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum.