ferman

lightblue lightblue
bir murathan mungan şiiri.

bazı nehirler tükenmek için akar
bazı nehirler tükenmek için akar
bazı nehirler tükenmek için akar
bazı nehirler tükenmek için akar
bazı nehirler tükenmek için akar
bazı nehirler tükenmek için akar
bazı nehirler tükenmek için akar
bazı nehirler tükenmek için akar
bazı nehirler tükenmek için akar
bazı nehirler tükenmek için akar
bazı nehirler tükenmek için akar
günlerce gezdim bu mısraın haysiyetiyle
benimdir
sormuştun bir keresinde
sen çok aşık olmuşsun bense ilk
yalnızca buymuş gibi aramızdaki eşitsizlik
oysa aşk siyasetnamedir
sınıf duvarlarına asılan ferman kesinliğinde
evet, çok aşık oldum senden önce
ama seninle öğreniyorum sevmeyi
kırk yılda öğrendim şu kadarcık gerçeği
şimdi hem aşığım sana hem seviyorum seni
sırf bu sözün hatırına yirmi yıl sonra yeniden oku bu şiiri
senindir
ferman senindir
twinkle twinkle
padişahın anayasa yapma yollarından birisidir. padişah, kendisinden istenmeden bazı yetkilerinden vazgeçer ve bu yetkilerini anayasa yaparak sınırlandırır. monarşilerde anayasa ayrıca misak yöntemi ile yapılabilir.
mehpeyker mehpeyker
emir buyruk.bir iş hususunda padişah tarafından çıkarılan yazılı emre ferman denir.fermanın baş kısmında tuğra bulunması gerekir.divan şairinde de birer aşk sultanı sayılan sevgililer,aşıkları hakkında ferman çıkarabilirler.