feryad ı andelib

bona fide bona fide
feryad bildiğimiz feryad. andelib ise arapça bülbül demek. bülbülün feryadı nisan ayının başında genellikle bir hafta süren fırtına sürecine eski dilde verilen isim. nisanın ilk haftası geçtikten sonra güllerin açmasına kadar bülbüller feryad ettiği için sanıyorum bu ismi almış.

ayrıca şeyhul islam yahya'ya ait şöyle bir beyit bulunmakta.

demdür ki hârdan alma dâd-ı 'andelîb
dîvân-ı gülde dinlene feryâd-ı 'andelîb

(vakit o vakittir ki,gül divanında artık bülbülün feryadı dinlenilerek, dikenden hakkının alınma vaktidir.)