fihi ma fih

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR CC:bu fonksiyonu kullanarak girinizi doğrudan seçmiş olduğunuz sosyal platformda da yayınlayabilirsiniz
1
fempusay
"içindeki içindedir" anlamına gelir. bu eşsiz eserden bir kaç örnek vermek gerekirse;

nerede olursan ol, ne halde bulunursan bulun; sevmeye, aşık olmaya çalış. sevgi mülkün, ülken oldu mu, boyuna aşık olursun; mezarda da, mahşerde de, cennette de aşık olursun; sonu gelmez ya; boyuna aşık olursun(fihi mafih:146).

ebubekir’in diğer insanlara üstünlüğü çok ibadet etmesinden değil, tanrının lütfettiği sevgi yüzündendir(fihi mafih:186).

insanlar, kuşkular, işkiller içindedir. ondan kuşkuyu işkili gidermeye imkan yoktur; meğer ki aşık olsun. aşık oldu mu, onda ne kuşku kalır, ne işkil. bir şeyi sevdin mi ona karşı kör eder, sağır eder o sevgi seni(fihi mafih:86).
yazarlara mesaj atabilmek için çekirgelik seviyesini geçmeniz gerekir
aytok
mevlana 'nın çeşitli toplantılarda yaptığı sohbetlerin sohbetlere katılanlar tarafından derlenmesiyle oluşturulmuş ve adı türkçe'ye "her şey onun içinde" şeklinde çevrilebilecek kitabı. kitap 61 bölümden oluşur ve dili diğer mevlana eserleri gibi farsça'dır.
yazarlara mesaj atabilmek için çekirgelik seviyesini geçmeniz gerekir
esrar ı leyal
orijinal ismiyle kalması daha esrarengiz ve çekici olan kitap. eser 70 fasıl yani sohbetten oluşur. ekseriyet itibariyle mübareğin oğlu sultan veled tarafından tertip edilmiştir. mevlana'nın umumi olarak tasavvuf, şiir, ahlakî akideler, akl ı küll, nefs i küll, süluk ve dereceleri, yakin, nadiren aşk ve cezbe, devrin olayları, muhitin üzerindeki tesirleri vb. konuları işlediği, mevlana'ya başlamak isteyip de mesnevi'yi gözü kesmeyenlerin beginner olarak denemeleri için ideal olan eseridir.
yazarlara mesaj atabilmek için çekirgelik seviyesini geçmeniz gerekir
seher
"bir teorisi, bir de pratiği vardır her ilmin. teorisi olanlarda pratik, pratiği olanlarda teori yoktur çok zaman. oysa her ikisine birden sahip olanındır yetkinlik ve başarı. pratiğe dönüşmüş bilim üstün değil midir her şeyden sorarım size?"
yazarlara mesaj atabilmek için çekirgelik seviyesini geçmeniz gerekir
demesterizasyon
fîhi mâ fih "ne varsa içindedir" manasına gelmektedir. bu eser mevlâna'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. bunların oğlu sultan veled tarafından bir kitapta toplandığı sanılmaktadır. eser 61 bölümden oluşmaktadır. bu bölümlerden bir kısmı, selçuklu veziri süleyman pervane'ye hitaben kaleme alınmıştır. eserde bazı siyasi olaylara da değinilmiştir. bu nedenle bu eser tarihi açıdan da büyük bir önem taşımaktadır.
eserde cennet ve cehennem, dünya ve ahiret mürşid ve mürid, aşk ve sema gibi konular işlenmiştir.
yazarlara mesaj atabilmek için çekirgelik seviyesini geçmeniz gerekir
ben olan ben
45. bolüm -

"tanrının lûtfu başkadır, çalışıp çabalamak başka. peygamberler, peygamberlik durağına çalışmayla ulaşmadılar; o devleti tanrı lûtfuyla buldular. ancak bu durağa ulaşan kişinin huyunun, yaşayışının itâatle, ibâdetle geçmesi, halinin düzgün olması da bir töredir; bu da avam içindir; avâmın, onların sözlerine, onlara güvenmelerini sağlamak içindir.

çünkü, avâm, içyüzü göremez, görünüşe bakar; görünüşe bakınca da bu yüzden, bu akışın bereketinden içyüze yol bulur. firavun da pek çalışırdı, mal verirdi, ihsanda bulunurdu, hayrı yayar-dururdu amma tanrı lûtfuna mazhar olmadığından o ibâdet, o çaba, o vergi, kendisine bir parlaklık veremedi; hepsi de örtüldü-gitti. hani bir bey, bir kale dizdârı, kaledekilere ihsanda bulunur, hayırlar yapar. fakat maksadı, padişaha karşı çıkmaktır, ona isyan etmektir de bu yüzden ihsanda bulunur; o ihsanın kendisine ne hayrı dokunur, ne bir parlaklık verir ona o vergi.

amma bir uğurdan, lûtfetmemiş ona da denemez; olabilir ya, tanrının gizli bir lûtfu vardır ona da herhangi bir sebeple görünüşte reddetmiştir onu. çünkü padişahın kahrıda vardır, lûtfu da; elbise de verir, zindana da atar; her ikisi de gerektir.

gönül ehli, firavun'a tanrının hiç lûtfu yok diyemez; ancak görünüşe kapılanlar onu, tümden reddedilmiş sayar; görünüşü korumak için bu, gereklidir de. padişah birisini astırsa onu, halkın görebileceği bir yerde, pek yüce bir yerde astırır. halktan gizli, bir evin bucağında, küçücük bir çiviye de astırabilir; fakat halk görsün de ibret alsın, padişahın buyruğunun geçtiği, yürüdüğü anlaşılsın diye yüce bir yerde astırır onu.

zâti bütün darağaçları tahtadan değildir ki. mevki, yücelik, dünya devleti de pek büyük, pek yüce bir darağacıdır. tanrı, birisine kahretmek istedi mi dünyada ona büyük bir mevki, ulu bir padişahlık verir. firavun gibi nemrud gibi, bunlara eşit olanlar gibi hani.

o mevki, bir darağacına benzer; ulu tanrı onları, bütün halk görsün, bilsin diye bu darağacına çekmiştir..."
yazarlara mesaj atabilmek için çekirgelik seviyesini geçmeniz gerekir
1
instela

instela ile kendinizi özgürce ifade edebilir ve yazdıklarınızla anında binlerce kişiye ulaşabilirsiniz

üye olmak yalnızca saniyeler alır

zaten bir hesabınız var mı? giriş yapın