fihi ma fih

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
fempusay
"içindeki içindedir" anlamına gelir. bu eşsiz eserden bir kaç örnek vermek gerekirse;

nerede olursan ol, ne halde bulunursan bulun; sevmeye, aşık olmaya çalış. sevgi mülkün, ülken oldu mu, boyuna aşık olursun; mezarda da, mahşerde de, cennette de aşık olursun; sonu gelmez ya; boyuna aşık olursun(fihi mafih:146).

ebubekir’in diğer insanlara üstünlüğü çok ibadet etmesinden değil, tanrının lütfettiği sevgi yüzündendir(fihi mafih:186).

insanlar, kuşkular, işkiller içindedir. ondan kuşkuyu işkili gidermeye imkan yoktur; meğer ki aşık olsun. aşık oldu mu, onda ne kuşku kalır, ne işkil. bir şeyi sevdin mi ona karşı kör eder, sağır eder o sevgi seni(fihi mafih:86).
fashiondesigner
doğru adı; fihi ma fih olan eser, ilahi boyuttan uzanan hikmetler yumağından örülmüş bir kaftan ve rabbani bir ilhamdır. farsçadan türkçeye pek çok çevirileri olmakla birlikte aralarında en iyisi, merhum avni konuk'un farsça aslından tercümesidir.
aytok
mevlana 'nın çeşitli toplantılarda yaptığı sohbetlerin sohbetlere katılanlar tarafından derlenmesiyle oluşturulmuş ve adı türkçe'ye "her şey onun içinde" şeklinde çevrilebilecek kitabı. kitap 61 bölümden oluşur ve dili diğer mevlana eserleri gibi farsça'dır.
esrar ı leyal
orijinal ismiyle kalması daha esrarengiz ve çekici olan kitap. eser 70 fasıl yani sohbetten oluşur. ekseriyet itibariyle mübareğin oğlu sultan veled tarafından tertip edilmiştir. mevlana'nın umumi olarak tasavvuf, şiir, ahlakî akideler, akl ı küll, nefs i küll, süluk ve dereceleri, yakin, nadiren aşk ve cezbe, devrin olayları, muhitin üzerindeki tesirleri vb. konuları işlediği, mevlana'ya başlamak isteyip de mesnevi'yi gözü kesmeyenlerin beginner olarak denemeleri için ideal olan eseridir.
seher
"bir teorisi, bir de pratiği vardır her ilmin. teorisi olanlarda pratik, pratiği olanlarda teori yoktur çok zaman. oysa her ikisine birden sahip olanındır yetkinlik ve başarı. pratiğe dönüşmüş bilim üstün değil midir her şeyden sorarım size?"
demesterizasyon
fîhi mâ fih "ne varsa içindedir" manasına gelmektedir. bu eser mevlâna'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. bunların oğlu sultan veled tarafından bir kitapta toplandığı sanılmaktadır. eser 61 bölümden oluşmaktadır. bu bölümlerden bir kısmı, selçuklu veziri süleyman pervane'ye hitaben kaleme alınmıştır. eserde bazı siyasi olaylara da değinilmiştir. bu nedenle bu eser tarihi açıdan da büyük bir önem taşımaktadır.
eserde cennet ve cehennem, dünya ve ahiret mürşid ve mürid, aşk ve sema gibi konular işlenmiştir.
findikfistik
hz.mevlanın "herşey bunun içindedir " anlamına gelen kitabıdır. konya da bi restaurant ın adıdır aynı zaman da mevlana döneminden oluşan menüleri ile fark yaratıyor
ben olan ben
45. bolüm -

"tanrının lûtfu başkadır, çalışıp çabalamak başka. peygamberler, peygamberlik durağına çalışmayla ulaşmadılar; o devleti tanrı lûtfuyla buldular. ancak bu durağa ulaşan kişinin huyunun, yaşayışının itâatle, ibâdetle geçmesi, halinin düzgün olması da bir töredir; bu da avam içindir; avâmın, onların sözlerine, onlara güvenmelerini sağlamak içindir.

çünkü, avâm, içyüzü göremez, görünüşe bakar; görünüşe bakınca da bu yüzden, bu akışın bereketinden içyüze yol bulur. firavun da pek çalışırdı, mal verirdi, ihsanda bulunurdu, hayrı yayar-dururdu amma tanrı lûtfuna mazhar olmadığından o ibâdet, o çaba, o vergi, kendisine bir parlaklık veremedi; hepsi de örtüldü-gitti. hani bir bey, bir kale dizdârı, kaledekilere ihsanda bulunur, hayırlar yapar. fakat maksadı, padişaha karşı çıkmaktır, ona isyan etmektir de bu yüzden ihsanda bulunur; o ihsanın kendisine ne hayrı dokunur, ne bir parlaklık verir ona o vergi.

amma bir uğurdan, lûtfetmemiş ona da denemez; olabilir ya, tanrının gizli bir lûtfu vardır ona da herhangi bir sebeple görünüşte reddetmiştir onu. çünkü padişahın kahrıda vardır, lûtfu da; elbise de verir, zindana da atar; her ikisi de gerektir.

gönül ehli, firavun'a tanrının hiç lûtfu yok diyemez; ancak görünüşe kapılanlar onu, tümden reddedilmiş sayar; görünüşü korumak için bu, gereklidir de. padişah birisini astırsa onu, halkın görebileceği bir yerde, pek yüce bir yerde astırır. halktan gizli, bir evin bucağında, küçücük bir çiviye de astırabilir; fakat halk görsün de ibret alsın, padişahın buyruğunun geçtiği, yürüdüğü anlaşılsın diye yüce bir yerde astırır onu.

zâti bütün darağaçları tahtadan değildir ki. mevki, yücelik, dünya devleti de pek büyük, pek yüce bir darağacıdır. tanrı, birisine kahretmek istedi mi dünyada ona büyük bir mevki, ulu bir padişahlık verir. firavun gibi nemrud gibi, bunlara eşit olanlar gibi hani.

o mevki, bir darağacına benzer; ulu tanrı onları, bütün halk görsün, bilsin diye bu darağacına çekmiştir..."
ben olan ben
"denmiştir ki; bilgi, erlerin ağızlarından alınan şeydir; çünkü onlar, duyduklarının en güzelini bellerler, bellediklerinin de en güzelini yaparlar. allah daha iyi bilir.

peygamber, tanrı ona esenlik versin, demiştir ki: gerçekten allah, şekillere değişerek (sıfatıyla, eseriyle) görünür. gene demiştir ki: bir ip sarkıtsanız elbette allahın üstüne düşer.

zâlim olmadığı halde kendisine bir yardımcı olmayan kişi, alçalır gider. bilgin olmadığı halde kendisine doğru yolu gösteren birisine sahip olmayan kişi, sapıtır gider."
1
yeni üye alımlarımız bir süreliğine kapalıdır.