final

3 /
zardali zardali
final
yüzyıllar öncesinde değmiş bir mit teşebbüsüdür

şöyle ki

fi bilinmeyen bir zamanı ifade eder
nal ise binek hayvanın toynaklarına çakılan ayakkabitus demirdanus parçasıdır
nalın işkillenmeli bir vahiy getirisi toplumda el vurur (inancı vardır)

şöyleki

mağarada kaldığı süre içinde
insan suretinde gelen cebraili tanıyan samiri
cebrail musaya vahiy getirdiği zaman da onu görmüş ve tanımıştı
zira cebrail at sırtında bir adam kılığında gelmekteydi
samiri onun atının bastığı yerdeki otların yeşillendiğini
ve onun bastığı toprakta hayat cevherinin oluştuğunu görür
ve diğerlerine farkettirmeden o topraktan bir avuç alır ve ileride kullanmak üzere saklarişte final
bilinmeyenin rahminde barınan bu tozu
çağırma teşebbüsünün
umut olarak
varlık sahnesinde üremeye dönük olasılığıdır


sonradan varlığın bilgisinin öğretmenlerce istenildiği seviye tespitine dönüşmüştür
3 /