finansal köle

thomas sankara thomas sankara
çağımızın proletaryasıdır.

fabrikalarda yürütülen sendikal faaliyetler, mevsimlik işçi çalışmaları vb. şeyler hızla eskiyor, çağ değişiyor. bireysel olarak her marksist-leninistin ve bir bütün olarak tüm devrimci yapıların en önemli ve güncel görevi, bir finansal köle grubuna dahil olup onları örgütlemek, onlara mücadeleyi öğretmealfdskgdghafdsgfdg
bu başlıktaki 17 giriyi daha gör