fıydırmak

devil devil
halk arasında salmak gibi bir anlamı vardır. özellikle işeme eylemi için kullanılabilir. örn:

-dayı benim çişim geldi de tuvalet ne tarafta?
+netçen tuvaleti, fıydırıvee (fıydırıver) şu ağacın dibine gitsin..