fotosentez

dissident dissident
fotosentez bitkilerde ki en kapsamlı ve karışık olaydır diyebiliriz. inorganik maddelerin (su, karbondioksit) organik moleküllere çevrimidir (oksijen ve glikoz) -oksijen yan ürün olarak görüldüğü için yazılsa da esas amaç olarak görülmez. fotosentez bu çevrimi yaparken gerekli enerjiyi güneş ışığından sağlar. karanlık ve aydınlık evre reaksiyonları olarak iki kısımda değerlendirilse de her iki reaksiyon da gündüz saatlerinde yapılır. karanlık evre reaksiyonları denmesinin sebei, bu evrede ışığa ihtiyaç duyulmamasından ileri gelir. dünyada ki oksijenin büyük bir kısmı bu yola sağlanır. sanılanın aksine dünyada en çok oksijen ormanlardan değil, denizde yaşayan siyanobakter'lerin (mavi-yeşil algler) fotosentez sonucu ürettikleri oksijenden gelmektedir.
bu başlıktaki 13 giriyi daha gör