fotosentez

dydm dydm
fotoğraflayıp sentezlemek olayına fotosentez denir. /orçun_lise-1
ayın dünyaya yaklaşıp uzaklaşmasına fotosentez denir. /davut_lise-1
bitkilerin derin nefes alıp vermesine fotosentez denir. /hülya_lise-1
*
stone cold stone cold
yeşil renkli bitkilerin ışık altında çok basit bileşiklerden(karbondioksit,su,nitratlar) karmaşık yapılı organik moleküller(protitler,glüsitler,lipitler) üretmesi.
hepatica hepatica
özümleme ya da asimilasyon da denebilir,i̇lk kez 1771 yılında joseph priestley, bitkiler tarafından dışarı verilen oksijenin hayvanlar tarafından kirletilen havayı temizlediği fikrini ortaya atmıştır. daha sonra 1779'da jan ingenhousz havanın temizlenmesinin yeşil bitkiler tarafından ışıkta yapıldığını açıklamıştır. 1804 yılında de saussure fotosentez esnasında eşit hacimde co2 ve o2 alış verişi olduğu, buna benzer eşit hacimde bir gaz alış verişinin solunum esnasında da meydana geldiğini ileri sürmüştür. yirminci yüzyılın başlarında tek hücreli yeşil su yosunlarında (chlorella vulgaris) fotosentezle ilgili araştırmalar warburg tarafından yapılmıştır.fotosentez olayının meydana gelebilmesi için gerekli olan maddeler, ışık, klorofil, karbondioksit, canlı organizmadır.
(bkz: bitki)
tuatara tuatara
taşaklı bir olaydır.
siyanobakteriler, mor sülfür bakterileri, algler(esmer, kırmızı, altınsarısı), öglena, yarı parazit bitkiler, böcekçil bitkiler, ve bildiğin normal bitkiler( ağaç çali ot çiçek ) yapar ama
mantarlar ve hayvanlar yapamaz.
dissident dissident
fotosentez bitkilerde ki en kapsamlı ve karışık olaydır diyebiliriz. inorganik maddelerin (su, karbondioksit) organik moleküllere çevrimidir (oksijen ve glikoz) -oksijen yan ürün olarak görüldüğü için yazılsa da esas amaç olarak görülmez. fotosentez bu çevrimi yaparken gerekli enerjiyi güneş ışığından sağlar. karanlık ve aydınlık evre reaksiyonları olarak iki kısımda değerlendirilse de her iki reaksiyon da gündüz saatlerinde yapılır. karanlık evre reaksiyonları denmesinin sebei, bu evrede ışığa ihtiyaç duyulmamasından ileri gelir. dünyada ki oksijenin büyük bir kısmı bu yola sağlanır. sanılanın aksine dünyada en çok oksijen ormanlardan değil, denizde yaşayan siyanobakter'lerin (mavi-yeşil algler) fotosentez sonucu ürettikleri oksijenden gelmektedir.
almithara almithara
toprakları bol kökleri kısa olasıca yeterli şu bulamayasıca bitkiler yeter çektiğimiz fotosentezden liseden beri. ayrıca sadece bitkiler yapmaz mavi yeşil algler olsun öglena olsun bazı bakteriler (kim bu bazı bakteriler allasen?)olsun üşenmeden bu kadar karmaşık bir olayı bıkmadan usanmadan yaparlar. sağ olsunlar bize oksijen kendilerine ise besin üretirler.
beybi feysli baykus beybi feysli baykus
fotosentez yeşil bitkilerin (bkz:kloroplast)ı ile gerçekleşir.ışık büyük bir etkendir.
yani ışıkla gerçekleştiği zaman aydınlık evre tepkimelerine giriyor,adı üstünde.
lakin karanlık evre tepkimeleri var ?
o ne ayak ?
hemen anlatayım,güneş ışığı ile beraber gerçekleşen fotosentezde bitki (bkz:atp ) üretir.sonra güneş ışığı olmadığı zaman da bu atp'ler sayesinde istediği zaman fotosentez gerçekleştirir.
karanlık evre diye sadece geceleri falan gerçekleşiyor da zannetmeyin,canlımızın canı ne zaman isterse o zaman yapar.
karışmayın ulann !