friedrich wilhelm nietzsche

48 /
darth minor darth minor
"bilgi eylemi öldürür, eylem de bir yanılsama maskesi gerektirir," der nietzsche, ardından verdiği örnek "bu ise, hamlet'in öğretisidir, yoksa çok fazla düşünen ve sanki, olanakların çokluğu yüzünden bir türlü eyleme geçemeyen hayalperest sı­radan insanın ucuz bilgeliği değil" der.
darth minor darth minor
"zerdüşt kalabalığa baktı ve şöyle söyledi yüreğine; "oradalar işte, gülüyorlar ve anlamıyorlar beni. ben bu kulaklara göre ağız değilim."
48 /