galat ı meşhur lügat i fasihten evladır

fempusay fempusay
bazı kavramların halk arasındaki kullanımının, aslından daha fazla kabul gördüğünü ifade etmek amacıyla kullanılan bir cümledir. çok severim.
zea mays zea mays
herkesçe kabul görüp meşhur olmuş bir yanlışın, sözlükteki gerçek anlamından öncelikli hale gelmesidir.

''göz var, izan var.'' galat-ı meşhur
''göz var, nizam var.'' lûgat-i fasih'tir.
aşmış adamı aşan adam aşmış adamı aşan adam
galat ı meşhur lügat i fasihten evladır, diye diye, bir ifadenin gerçek anlamını kavrayabilen zeki, birikimli insanlar yerine uydurup yapıştıran ahmak cahil insanların tahakkümü tesis ediliyor dil üzerinde.

hayır kardeşim, gerçek her şeyden üstündür.