gats

kırılgan düşler kırılgan düşler
açılımı "general agreement on trade in services" olan; "hizmet ticareti genel anlaşması" anlamına gelen, dünya ticaret örgütü'nün içerisinde yer alan ve geliştirilen bir rejim, bir anlaşmalar bütünüdür.
altında yatan üretim alanında gerçekleştirilen devletsizleştirmenin, hizmetler sektörüne de uygulanmasıdır. yani akbabalar toplumların sahip oldukları sosyal haklara göz dikmişlerdir.
örneğin bugün dünyada en çok paranın döndüğü sektör sağlık sektörüdür ama bu sektörde dönen bu para sosyal güvenceler söz konusu olduğu için devlet harcamalarıdır. sonuç? sonuç şu; ulus üstü kuruluşlar bu pastadaki paylarını büyütmek istiyorlar.

türkiye hem dünya ticaret örgütüne hem de dolaylı olarak gats'a taraf oluduğu için bugün bazı düzenlemeleri yapmak durumundadır bu düzenlemeler yapılırken de siyasi polemiklere dönüştürülmektedir. en belirgin örneği 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası yasası'dır. akbabaların istediği gibi, sağlık paralı oluyor.
diyor ki büyüklerimiz yok artık öyle bedavaya muayene...
evvel zaman içinde evvel zaman içinde
1986-1994 yılları arasında yapılan uruguay turu müzakerelerinde gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşmasına dahil edilmiş 1 ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiş hizmet ticareti genel anlaşmadır.mal ticaretine ilişkin temel kuralların hizmet ticaretine uygulanmasını amaçlayan anlaşmadır.