gavs

1 /
hayatseninnabersorunaiyilikdediğimkadaryalan hayatseninnabersorunaiyilikdediğimkadaryalan
hz. muhammed (sav) dar-ı bekâya irtihal edince, onu bu dünyada temsil eden de allah ile irtibatları kavi büyük insanlardır. onlar, mazhariyetleri ve misyonlarıyla, bir bakıma yeryüzünde âdetâ kâbe konumundadırlar. ehl-i tahkikin beyanına göre, bazen onlar kâbe’nin etrafında, bazen de kâbe onların etrafında döner. işte böylesi kişilere allah’ın matmah-ı nazarı anlamında “kutub” adı verilir. bu kişiler bulundukları mekânda, her zaman mevcudiyetlerini hissettiren, şeytanların uykularını kaçıran, bir kısım insanların vehimlerini izale eden, toprağın kuvve-i inbatiyesi gibi kudsi bir güce sahiptirler. yine bunlar, hep tazarru ve naz u niyaz makamında bulunmaktadırlar. allah böylelerinin bakışları ile kâinata bakar, merhamet veya gadap eder.
kutub makamının bir adım ötesinde “gavsiyet” makamı yer alır. bu makamı ihraz edenlerin en büyük özelliği, tasarruflarının öldükten sonra da devam etmesidir. her gavs bir kutuptur, fakat her kutub bir gavs değildir. öyleleri de vardır ki, bu her iki makamı bünyesinde cemetme bahtiyarlığına ermiştir. zannediyorum “kutbu’l-irşad” işte bu iki makamı birden ihraz etmiş ve halkı irşada me’zun insanlara verilen isim olsa gerek..

bu açıdan kutbu’l-irşada; hakikat-ı ahmediyeyi tamamıyla temsil eden, dolayısıyla da hakikat-ı muhammediye’ye namzet olan insan nazarıyla da bakılabilir. o, bütün insanlığın iç âlemi itibarıyla, yani kalbi, ruhu, vicdanı, hissi ve letaif-i maneviyesiyle mercii sayılan bir “menhel-i azbi’l-mevrûd; cennet kevserleri ölçüsünde tatlı su kaynağıdır.” ve insanlığı sahil-i selamete çıkaracak bir rahmet ve ışıktır. bu yönüyle ona, yeryüzünde tevhid güneşi denir. herkes kendi istidadı veya elindeki kovasının büyüklüğü/küçüklüğü ölçüsünde ondan istifade edebilir. öyleyse kutbu’l-irşad, misyonu, konumu ve zâtı itibarıyla diğer velilerden en az üç kademe daha ileridedir.

başkalarının onları tanımasına veya sair velilerden ayırt etmesine yardımcı olacak belirgin özellikleri yoktur. “insanlar arasında, insanlardan bir insan olarak bulunurlar.” ne var ki, hassas ruhlar, liyakatli kişiler bunları hemen sezer ve âdetâ bir mıknatısa kapılmış gibi, onların cazibelerine kapılıverirler. bu özellikleri itibarıyla de onlar, etraflarına sürekli nur neşrederler. hakkı aramak için yollara dökülenler de bunların cazibe-i kudsiyesi içine girer ve o dairede bütün bütün erir giderler.

bütün bu değerlendirmeler nazara alındığında; bu kudsî me’hazlara sırt dönmekten daha öte bir talihsizlik olamaz denilebilir. bana göre, bu kaynaklara müracaat etmeden yollara dökülenler, niyetleri ne kadar da samimi olursa olsun, çöllerde tek başlarına, rehbersiz yolculuk yapan insanlar gibidirler. hatta bu kişilerin şahsî ibadet ve taatleri ne kadar çok da olsa, bu feyiz kaynaklarından yararlanmadıkları için, ileride dünyevî başka câzibe noktalarının câzibelerinden kurtulamayıp, yollarda kalabilirler. hatta ibadet ü taatı bu denli çok olmayanlar, yüzleri bu ışık kaynaklarına dönük oldukları için, kayma ihtimalleri onlara göre daha azdır.

ayrıca, bu tür insanların daire-i kudsiyeleri içinde bulunma, onlar gibi olma noktasında insana aşk, şevk ve ümit verir. zira bunlar ideal insan olup, her müslümanın hedefi olabilecek makamlarda bulunmaktadırlar. bir diğer ifadeyle bunlar, bizim gibi sıradan insanlar için birer gaye-i hayaldirler. zaten bu dünyada gaye-i hayali olmayan kişilerin, dört ayaklı behaimden farkı da yoktur. “iki günü müsavi olan, aldanmıştır” beyan-ı nebevisi, herhalde bu hakikata işaret etmektedir.

hasılı, kutbu’l-irşad, kâinatın mânâ, mahiyet ve muhtevasını anlatan, yeryüzünde cenâb-ı hakk’ın matmah-ı nazarı, kutb ve gavs makamının sahibi bir hakikat eridir.

not: alıntıdır.
issever issever
gavs, kendisine iltica edilen(yardimina ba$vurulan) ki$iye denilir, bu vakitler di$inda gavs olarak isimlendirilemez...

ayrica, kaynagina gore;

--- spoiler ---

gavs, insanlarin mecburiyet aninda sirlari aciklama konusunda ihtiyac duyduklari ve kendisinden dua taleb ettikleri buyuk kutub, aziz ve kerim efendiden ibarettir.. cunku, bu insanin duasi makbuldur. allah uzerine yemin etse, allah, muhakkak onun yeminin geregini yapar.. gavs, bu sifatlar kendisinde bulunmadikca gavs olamaz..

--- spoiler ---

--- spoiler ---

allah ona kendi katindan en buyuk tilsimi vermi$tir.. o, ruhun bedende dola$masi gibi kainatta, zahir ve batin aynlarda dola$ir... umumi feyzin terazisi elindedir. ölçüsü, bilgisine... bilgisi, hakkin ilmine... hakkin ilmi de yaratilmi$ olmayan mahiyetlere tabidir...

--- spoiler ---
issever issever
gavs, kendisine iltica edilen(yardimina ba$vurulan) ki$iye denilir, bu vakitler di$inda gavs olarak isimlendirilemez...

ayrica, kaynagina gore;

--- spoiler ---

gavs, insanlarin mecburiyet aninda sirlari aciklama konusunda ihtiyac duyduklari ve kendisinden dua taleb ettikleri buyuk kutub, aziz ve kerim efendiden ibarettir.. cunku, bu insanin duasi makbuldur. allah uzerine yemin etse, allah, muhakkak onun yeminin geregini yapar.. gavs, bu sifatlar kendisinde bulunmadikca gavs olamaz..

--- spoiler ---

--- spoiler ---

allah ona kendi katindan en buyuk tilsimi vermi$tir.. o, ruhun bedende dola$masi gibi kainatta, zahir ve batin aynlarda dola$ir... umumi feyzin terazisi elindedir. ölçüsü, bilgisine... bilgisi, hakkin ilmine... hakkin ilmi de yaratilmi$ olmayan mahiyetlere tabidir...

--- spoiler ---

bir de: #11549028
madafakamanki madafakamanki
sakljdasd meleklere ne temizlettiğine tanık olmadım henüz ama bilmeyen varsa diye söyleyeyim. belki atanamayan ya da başka yere atanmak isteyen öğretmen, idareci falan vardır. adıyaman'a gidip yeterli yardımda bulunursanız milli eğitim bakanlığı ile alakalı tüm problemleriniz çözülür.

edit mi hard pılis: sol tarafta sade bir şekilde görünce nba takımı gibi geldi lan.
1
cocakoala cocakoala
muşlu ev arkadaşımın öve öve bitiremediği zattı kendileri. peygamber soyundan geldiğine inanıyordu şahsın. öyle dehşetli gözleri varmış ki göz göze gelmek imkansızmış. bu şahsın küçük kızlarına, koca koca kadınların sırf gavs'ın kızı diye hürmet gösterdiklerini hayretler içerisinde dinlemiştim.
bir inanışı hor görmek istemiyorum elbette fakat bir kişinin, insanüstü hikmetlerinin olduğuna inanmak da hoş karşılayabileceğim bir durum değil. din tüccarlarına, kendinde keramet olduğunu belirten kişilere de haddini bildirmek gerek. gerçi şeyh uçmaz, mürid uçurur diye de bir söz var ama neyse...
cerrato cerrato
putperestlik..
hiç başka bir şey yazmaya gerek yok..
yok tapındıkları adamında hiç bir numarasını görmedim..duran adam gibi öylece duruyor sadece..
ne bir sesini duydum , ne bir müslümanla sohbet ettiğini..
mercedesinden iniyor bir tur atıp insanların içinde tekrar mercedesine biniyor ve gidiyor..
dumrul dumrul
gerizekalı kekoları ayaküstü skmekte çok başarılı olan kişilere verilen isimlerden biridir.

toplumun bir bölümünü manipüle ederek toplumsal gelişimi engelliyorlar diye karşı çıkıyoruz ama çok saçma.

bu pisliklere inanıp kendini yoldurtmaktan manevi haz alacak kadar geri zekalı insanları biraraya getirmek gibi güzel bir işlevi var bu heriflerin. öbür türlü toplumdaki herkese zeka testi yap filan uzun iş. bu gavslar, kutuplar, mehdiler, mesihler falan filan bu gerizekalıları mıknatıs gibi çekiyor, güzelce söğüşlüyor. helal olsun.
1 /