gavur imam isyanı

yok satan nihilist bakkal yok satan nihilist bakkal
dikkat askersiz bölge'de yer alan bir bandista eseri.

dolama dolamayı
getirin bağlamayı
bıktım ben bu zulümden
osmanlının elinden

amman amman elinden, yandım bak be zulmünden
ben eker ben biçerim paşa alır elimden
ben eker ben biçerim ağa alır elimden

gene gurak varıdı,
hiç yağmur yağmadıydı
tohum toprakta kaldı
mahsul hiç çıkmadıydı

paşa öşür isterdi
köylü da veremezdi
asger köye saldırdı
her şeyi yağmaladı

köylüler birlik oldu, paşaya karşı durdu
gavur imam vurdukça, osmanlı kaçar oldu
halk isyanı coştukça, askerler kaçar oldu

--- bilgi ---

söz: anonim
müzik: anonim

1833 bahar ve yaz aylarında kıbrısta üst üste patlayan ve nikolas theseus, polili ibrahim ağa (gavur imam) ve keşiş yoannikos gibi isimlerle özdeşleşen isyanlar, baskıcı osmanlı yönetiminin ağır vergi politikasına karşı ada halklarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri eylem pratikleri olarak önemli bir tarihsel yere sahiptir. adanın iyi bilinen ve pek çok farklı söz bloğuyla söylenen dolama ezgisinin gavur imam isyanı olarak bilinen bu versiyonu kıbrıslı müzisyen hamza irkad tarafından kayıt altına alınmış ve yine kıbrıslı muhalif grup sol anahtarının başka bir şarkı; albümünde de yer almıştır. bandista, kıbrısta somut ve soyut, fiziki ve politik işgallerin ötesinde ankara, atina, londra ya da brükselden yönetilmeyen, kıbrıslılar tarafından, kıbrıslılara ait bir hayat için bu türküyü hatırlamayı ve böylesi bir müzikal form içinde bir deney yapmayı önüne koymuştur.

--- bilgi ---