gelir piramiti

arsenida arsenida
gelir dağılımını oransal olarak kategorize eden şemadır. piramit yatay eksende % 20'lik dilimlere ayrılmıştır. en üst dilimde çok zenginler yer alırken bu tepenoktasını işaret eden süper zenginler kendi içinde % 5 olarak gösterilir. yukarıdan aşağı sınıflandırırsak;

- % 20 çok zenginler
- % 20 zenginler
- % 20 orta gelirliler
- % 20 fakirler
- % 20 açlık sınırındakiler ve açlar

buradan parayı elinde tutan grubun nüfus yoğunluğu da epey fikir vermektedir.