genotip

the acme the acme
fenotipin oluşmasını sağlayan genlerdir.. en az bir baskın genden oluşursa fenotipte baskın, iki çekinik genden oluşursa fenotipte çekinik özellikler görülür..
easy company easy company
çok eşli üreyen canlılarda ilgili bir karakterle ilgili (göz rengi, kan grubu vb.) anneden ve babadan gelen genlerin kombinasyonu için de kullanılır.