gini katsayısı

jugador jugador
bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında değişir. 0'a ne kadar yakınsa gelir dağılımında ki mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış; 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.

türkiye'de gini katsayısı die'nin ölçümlerine göre:
-1994 0.49
-2002 0.44
-2004 0.40
-2005 0.38

olarak açıklanmıştır.bu verilere göre gelir dağılımı adaletsizliğinin az da olsa düzelme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.ancak böyle bir söylem de bulunmak doğru değildir.gelir dağılımnda ki düzelmeden bahsedebilmek için hane halkı gelirlerinden de bahsetmek gerekir.

hane halkı gelirleri 5 ayrı %20'lik dilimlere ayrılarak gösterilir.ilk yüzde 20'lik dilimin(en yoksul)ve 2. yüzde 20'lik dilimin(ikinci en yoksul)gelirinde bir değişme olmamış,beşinci yüzde 20'lik dilimin(en zengin)gelirinde düşme çok hafif görülmüş,3. ve 4. yüzde 20'lik dilimler artmıştır.yani en zengin kesimin gelirinden biraz daha az zengin kesime doğru kaymıştır.gelir dağılımında ki adaletin düzelmesinden bahsetmek için olması gereken 1. ve 2. yüzde 20'lik kesmin payına düşen geliri arttırmaktır.
zingaro zingaro
arjantin'inki brezilya dan 0.12 öndeymiş. ilk beşe oynayan brezilya mi yoksa modası geçmiş arjantin mi daha zengin diye soruyor insanlar. ne garip.
mal çobanı mal çobanı
genellikle gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçümünde kullanılan sayıdır.

-- spoiler --

gini katsayısı, bir sıklık dağılımının eşitsizlik miktarı değerlerini ölçer (örneğin, gelir seviyeleri). gini katsayısı, bir ülkede milli gelirin dağılımının eşit olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayıdır.
katsayı 0 ile 1 arasında değerler alır ve yüksek değerler daha büyük eşitsizliğe tekabül ederler. örneğin herkesin aynı gelire sahip olduğu bir toplumun gini katsayısı 0 iken tüm gelirin bir kişide toplandığı (birden çok kişinin mensup olduğu) toplumun bu katsayısı 1'dir. gini katsayısı lorenz eğrisinin üstündeki alanın, 45 derecelik eşitlik doğrusunun altında kalan tüm alana bölünmesiyle bulunur.

gini katsayısı, disiplin kurumlarındaki eşitsizliği araştırmak için kullanılabilirken, ayrıca sosyoloji, ekonomi, ekoloji, mühendislik, tarım gibi çeşitli alanlarda da kullanılır.

-- spoiler --

dikkat ediyorumda ancak yorum yapıyorsunuz, tanım yapan neredeyse bir elin parmaklarını geçmiyor sözlükte. nedennnn???