göktaşı

parpali parpali
ülkemizde rastlanan en büyük göktaşı 25 kilogramdır.domaniçte bulunmuştur kendisi. dünyada bilinen göktaşlarının en büyüğü de güneybatı afrika'dadır.kütlesi yaklaşık 80 ton kadardır.
parpali parpali
elimize ulaşan yeni bilgilere göre:en büyüğü domaniçte olduğu sanılsa da aslında 1961 de eskişehirde bulunmuştur ve yaklaşık 85 kilo ağırlığındadır.
pandekt pandekt
vyaçeşlav ivanovun şu güzel şiiridir,

iki ağaç gövdesiyiz biz
aynı yıldırımın yaktığı
ve iki göktaşıyız, kayan karanlıkta
iki çatallı bir okuz aynı kaderin fırlattığı