grunt

noscho noscho
vortiguantlar tarafından yaratılmış, asker konseptli xen yaratıkları. sadece ilk half life oyununda görülebilir.
gruntlar hivehand adında silahlarla donatılmıştır; bu silahın özelliği de ortamdaki canlı yaratığa her şekilde ulaşabilmesidir. ayrıca yakınına geldiğiniz an da yumruğuyla sizi kolayca etkisiz hale getirdiği için gruntların yakınına yaklaşmamakta, uzaktan saldırmakta yarar var.