güdü

kubrick kubrick
(türkçe sözlükten)isim 1. bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik: "çocuğun bunalım geçirmesi, gelişen cinsel güdülerini doyuramaması anlamındadır."- ç. altan. 2. bir etkinlik veya işin gizli sebebi. 3. felsefe kaynağı akıl olan sebep, saik: "sevgi bir dürtü, ödev bir güdüdür."- . 4. toplum bilimi bireyleri bilinçli ve amaçlı işlerde bulunmaya yönelten dürtü veya dürtüler bileşkesi, saik.
the joker the joker
organizmanın ihtiyaçların etkisiyle harekete hazır hale gelerek amaca yönelik davranışta bulunmasına ve bunun sonunda rahatlamasına güdü denir.bilinçli veya bilinçsiz şekilde gerçekleşir.iki çeşit güdü vardır:

1-fizyolojik(birincil,organik)güdü:doğuştan gelir.evrenseldir.iç dürtü denir.yaşamın varlığı için zorunludur.açlık,cinsellik,suszluk,annelik,uyku bu güdüye örnektir.

2-sosyal(ikincil,toplumsal)güdü:sonradan kazanılır.insandan insana,kültürden kültüre değişir.beğenilme,statü,gelenek-görenek ve çalışma bu güdüye örnektir.