gülün öteki adı

ben olan ben ben olan ben
onuncu yüzyıldan başlayarak on dördüncü yüzyıla dek güney fransa'nın oksitanya bölgesinde etkili olmuş kathar doktrini ile 1417'de asılarak öldürülen şeyh bedreddin mezhebi arasında akrabalık aramak, ilk bakışta düşsel gelebilir.

oysa şeyh bedreddin yandaşlarının örgütlendikleri aydın beyliği, kathar doktrininin aynı bölgede baş verdiği alaşehir(philadelphia) odağının yansıma alanı içindedir. şeyh bedreddin öğretisi, kathar öğretisinden izdüşümler taşır.

iki yüzyıl arayla kesişen ve binlerce kilometreye yayılan bir aynı alanda her iki inancın sahipleri, "yarin yanağından
gayrı her yerde, hep beraber, her şeyi paylaşmak" için yola çıkmışlar ve aynı insanlık ülküsüne aynı bedeli ödemişlerdir:
hayatlarını.

mine kırıkkanat'ın sosyolojik tarih araştırması gülün öteki adı, 1989'dan beri osmanlı döneminde anadolu dinleri ve özellikle alevilik tarihi üzerine yazılan pek çok bilimsel kitaba referans olmuş ve dünyada üniversiter düzeyinde kabul
gören bir başyapıttır.