gulyabani

1 /
yirtik don yirtik don
gezginlere ve yolculara uğrayıp onları mahveden canavardır. daha sonraları anadolu kültüründe ahubabayla beraber anılmaya başlamış ve insan yediği düşünülen kocaman, uzun sakallı ve asalı bir dev olarak tasavvur olunmuştur. hüseyin rahmi gürpınar'ın bu adı taşıyan romanı vardır.
avluda oturan sizofren avluda oturan sizofren
eskiden çocukları korkutmak için kullanılan (belki de yetişkinlerin korkularının somutlaşmış biçimi) mitolojik figür. daha sonradan hakaret sözcüğü olarak kullanılmaya başlamıştır.
hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz
türk folklorunda upuzun sakallı, dev heybetinde tasvir edilen kötücül bir yaratık. daha çok yolculara musallat olduğu ve ayaklarının ters olduğu düşünülür. ıssız ve karanlık yerlerde kurbanlarına yaklaştıktan sonra çeşitli hikayelerde onarı öldürür, kendine köle eder veya akıllarını alır (ruhlarına el koyar).
1 /