hadsiz

acarabi acarabi
halk arasında "yırtık dondan çıkar gibi çıkma" diye bir tabir vardır.
duracağı yeri ve çizgisini aşanlar için söylenir.
tanımos: kapasite ve çapından habersiz dallama.