hakaret davası

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
persa
hakaret ve sövme suçu 5237 sayılı tck.nın 125. maddesinde düzenlenmiştir ve takibi şikayete bağlı bir suçtur.kamu davasının açılabilmesi için şikayetin varlığı gerekir.bu madde şöyledir:

''1) bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

(2) fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) hakaret suçunun;

a) kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

işlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

(5) kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. ''

hakaret davasında açılacak hukuki gerekçeler bunlardır tabii bunlara ek olarak şunlar da vardır;

(bkz:senin yaptığını çorumlu yapmaz )
(bkz: 301 cemil tahtaya)
(bkz: ampul tayyip)

örnek olsun diye verdim yanlış anlamayalım lütfen....
sakura
hiç avukatla mahkemeyle uğraşmadan savcılıklar kanalıyla da açılabilen davadır. yazarsınız dilekçenizi, alırsınız telefonunuzu yanınıza, gidersiniz en yakın savcılığa. savcı dilekçeyi okur, telefonunuzdaki hakaret içerikli mesajları okur, numarayı not eder. ondan sonrası davalının derdidir.
sevbenyseveyimsenny
aslında basit bir suçtur ceza almazsınız ama sinsi bir arkadaşınız/sevgiliniz sizi haberiniz olmadan şikayet eder.bir gün arkadaşlarınızla eğlence dönüşü girdiğiniz gbt kontrolünde haberiniz olmayan bir mahkemeye çıkmadığınız için 1 (yazıyla bir) gece nezarette kalırsınız.mahkemenin vereceği karar ise içler acısıdır.5 (yazıyla beş) sene kimseye hakaret edemez ve sövemezsiniz.en güzeli yazılı kanıt olmadan sözle suratına karşı sövmektir.