hakkını aramak

naringergedan naringergedan
bürokratik engeller, işini sevmeyen insanlar, kişiye göre hizmet gibi yerleşik kavramların tüketici, müşteri, hasta ve abonelerde yarattığı hakkını yedirmeme girişimi. eğer kişiye yapılan belirgin bir haksızlık, işini suistimal etme durumları söz konusu ise haklı, can sıkıntısından peydahlanan, öncelik elde etme, işini gördürme girişimi ise haksız bir arayıştır. özellikle sağlık bakanlığının afişe ettiği ve oy kaygısıyla gündemde tuttuğu hasta hakları sayesinde hasta beklentilerinin karşılanmaması insanlarda potansiyel hakkını yedirmeme (hak aramaktan, hakkını muhafaza etmekten ziyade) dürtüsünü harekete geçirmiştir. bu da hekimleri, hasta hakları çalışanlarını zor durumda bırakmaktadır. ancak devlet politikası nedense bir vergi dairesinde ya da benzeri bir kamu kuruluşunda aynı düşünceli tavrı, aynı yönlendirme/bilinçlendirme girişimini sergilememektedir. bu da tavrın hastaya hak aratmaktan ziyade hekime hesap sordurma girişimi olduğunu gözler önüne sermektedir.
bu başlıktaki 2 giriyi daha gör