hakkını aramak

naringergedan naringergedan
bürokratik engeller, işini sevmeyen insanlar, kişiye göre hizmet gibi yerleşik kavramların tüketici, müşteri, hasta ve abonelerde yarattığı hakkını yedirmeme girişimi. eğer kişiye yapılan belirgin bir haksızlık, işini suistimal etme durumları söz konusu ise haklı, can sıkıntısından peydahlanan, öncelik elde etme, işini gördürme girişimi ise haksız bir arayıştır. özellikle sağlık bakanlığının afişe ettiği ve oy kaygısıyla gündemde tuttuğu hasta hakları sayesinde hasta beklentilerinin karşılanmaması insanlarda potansiyel hakkını yedirmeme (hak aramaktan, hakkını muhafaza etmekten ziyade) dürtüsünü harekete geçirmiştir. bu da hekimleri, hasta hakları çalışanlarını zor durumda bırakmaktadır. ancak devlet politikası nedense bir vergi dairesinde ya da benzeri bir kamu kuruluşunda aynı düşünceli tavrı, aynı yönlendirme/bilinçlendirme girişimini sergilememektedir. bu da tavrın hastaya hak aratmaktan ziyade hekime hesap sordurma girişimi olduğunu gözler önüne sermektedir.
tamam ama hangisi tamam ama hangisi
merhaba hakkını aramak
sen uzun zamandan beri içimde olan bir duygusun ama çok dışarı çıkmıyorsun artık vakti geldi seninle bir güzel tanışalım. i̇tiraf etmeliyim ki biraz heyecanlıyım. birazdan fazla olabilir. seninle işimiz uzun umarım başarılı olabilirim. olamasam da olsun. i̇lkler unutulmamış. hoş geldin hayatıma.