halaskar zabitan

aytok aytok
ittihat ve terakki'yi bir baskınla deviren ittihat ve terakki'nin akeri kanadından bazı subayların oluşturduğu örgüt. sözlük anlamı "kahraman, kurtarıcı askerler" şeklinde.
(bkz: prens sabahattin)
ofansif sol bek ofansif sol bek
ittihat-terakki yanlısı değil, tam tersine ittihat-terakki muhalifi subayların oluşturduğu cunta örgütlenmesi. ittihat-terakki'nin "sopalı seçim" olarak anılan 1912 seçimleri ile iktidara git gide hakim olmasından sonra ana muhalefet partisi konumundaki hürriyet-itilaf fırkası'na yakın subayların oluşturduğu bu grup, ittihatçılara yakınlığıyla bilinen mehmet sait paşa'yı bir muhtırayla istifaya zorlamıştı. ittihatçıların babıali baskını ile iktidarı ele geçirmesi, peşi sıra mahmut şevket paşa suikastinden sonra dikta rejimini kurması ile bu gruba mensup subaylar tasfiye edildiler. 1. dünya savaşı'ndan sonra ittihatçıların iktidarının sona ermesinden sonra halaskar zabitan grubuna mensup subaylar da ordudaki görevlerine iade edilmiş, bunların çoğu milli mücadele karşıtı ve royalist örgütlenmelerde yer almışlardı.