halka arz

agust bocuu muittin agust bocuu muittin
şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlamasıdır. şirketler kaynak ihtiyaçlarlarını faiz karşılığı yabancı kaynaklardan (borç) ya da özkaynaktan (ortaklardan sermaye yoluyla veya faaliyetler sonucu kazanç yoluyla) sağlar. özkaynak için ödenmesi gereken ve ortaklar tarafından belli bir taban limitte beklenen temettü geliridir. özkaynak yoluyla fonlama yani senet ihraç ederek toplanacak fonların maliyeti, borçlanmadan daha ucuz ise, şirketler halka arza başvurma yolunu tercih edecektir.
not:ekonomi ders notlarından alıntıdır
balta balta
halka arzda* amaç küçük yatırımcının (ky olarak bilinir) birikimini, yastık altı parasını ekonomiye kazandırmaktır. halka açılan şirket için iyi bir kaynak sağlama metodu olarak görünse de türkiye'de genellikle kötüye kullanılmıştır. değer tespiti konusunda rakamlarla o kadar iyi yalan söylenebilir ki*; bir şirketi vezir de gösterebilirsiniz, rezil de*.

saçma şekilde yazımı için (bkz: hulka açılmak)
xitgdr xitgdr
şirketlerin sermaye artırmak için kullandıkları bir araçtır. öncelikle spkdan izin alınması gereklidir. izin alındıktan sonra gazete ve aracı kurumlar vasıtasıyla duyurular yapılır. eğer halka arz ilk defa yapılıyorsa buna birincil halka arz (initial public offering), halka arz oranı artırılmak isteniyorsa buna ikincil halka arz (secondary public offering) denir.
hisse senedinin bir gerçek değeri vardır ve bu hisse senedinin üzerinde belirtilir. bunun dışında bizim televizyonda sıklıkla karşılaştığımız değerlerde piyasa değerleridir. bir şirkete verilen değer hisse senedinin piyasa değeriyle gerçek değeri arasındaki fark alınarak hesaplanır
karizmatik karizmatik
sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi; sermaye piyasası kanunu’na göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı.*

* sermaye piyasası kanunu
ax to siya ware ax to siya ware
maalesef ülkemizde halka arz işlemi öncesinde sonrasında ya da bu işlem anında otesinde berisinde işte her neyse oynanan oyunlarla bir tür büyük sermaye sahiplerinin küçük sermaye sahiplerini yolma işlemidir. br tür büyüklerin sermayeyi tabana yayma maskesi ile küçük yatırımcı havuzundaki biriken köpüğü toplama işlemi.
banker yakup banker yakup
türkiye' deki büyük şirketlerin borç sermaye oranlarının avrupa ve dünya ortalamalarının çok üzerinde olması sebebiye, artık ciddi ciddi düşünmeye daha doğrusu mecburen düşünmeye başladıkları sermaye toplama türü.
son ekonomik kriz gösterdi ki, artık küreselleşen dünyada bile, ekonomilerin durağan hale gelmesi, ülkelerin daha fazla içe kapanması, iç ve dış pazarlardaki rekabet gücü kaybedilebiliyor, bu durumda da, alınan borçların ödenmesi oldukça zor hale geliyor. bu durumda daha riskli ve geçmiş tecrübeleri olumsuz olsa da, krediler yerine alternatif bir çıkış yolu olarak düşünülmeye başladı.
spk başkanı' nın bugünkü açıklamasına göre de önümüzdeki günlerde en azından 40 şirketin ve kurumun halka açılacağı yönünde. bu da imkb' nin açıldığı zamandan sonraki en fazla halka arz olarak tarihe geçecek demiş.
evet şirketlerin borç yükü çok fazla ama bulunduğumuz ortamda da halka arz belki en tehlikeli şey olabilir şirketler ve özellikle de yatırımcılar için. aman dikkat.