halojen

natalie portmanto natalie portmanto
tuz yapıcılar olarak bilinirler. en yüksek elektronegativiteye sahip elenmentlerdir. oldukça aktif olduklarından doğada serbest halde bulunmazlar. +1, +3, +5, +7 oksidasyon basamaklarında bulunabilirler. yükselgeyicidirler.
flor; nükleer yakıt proseslerinde uf6 olarak,
teflon yapısında sf6 olarak,
cam ve süs eşyaları yapmada,
uranyum filizlerini zenginleştirilmesinde kullanılır.


klor; kuvvetli yükseltgendir.
kağıt ve tekstil sanayinde ağartıcı olarak,
böcek öldürücü etkisi dolayısıyla dezenfektan olarak,
brom ve bazı elementlerin eldesinde kullanılır.


brom; antiseptik olarak ve fotoğrafçılıkta kullanılır.


iyot; fazla kullanım alanı yoktur. antiseptik olarak ve insan vücuduna gerekliliğinden tuzlara konur.
bu başlıktaki 4 giriyi daha gör