halojen

konuş vega abla beni bi tek sen anlarsın konuş vega abla beni bi tek sen anlarsın
periyodik tablonun 7a grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. bu gruptaki elementlerin hepsi elektronegatiftir. elektron alma eğilimi en yüksek olan elementlerdir. doğada sert olarak değil, mineraller halinde bulunurlar. element halinde 2 atomlu moleküllerden oluşurlar. oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyotsa katı haldedir. erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya doğru azalır. zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler.
natalie portmanto natalie portmanto
tuz yapıcılar olarak bilinirler. en yüksek elektronegativiteye sahip elenmentlerdir. oldukça aktif olduklarından doğada serbest halde bulunmazlar. +1, +3, +5, +7 oksidasyon basamaklarında bulunabilirler. yükselgeyicidirler.
flor; nükleer yakıt proseslerinde uf6 olarak,
teflon yapısında sf6 olarak,
cam ve süs eşyaları yapmada,
uranyum filizlerini zenginleştirilmesinde kullanılır.


klor; kuvvetli yükseltgendir.
kağıt ve tekstil sanayinde ağartıcı olarak,
böcek öldürücü etkisi dolayısıyla dezenfektan olarak,
brom ve bazı elementlerin eldesinde kullanılır.


brom; antiseptik olarak ve fotoğrafçılıkta kullanılır.


iyot; fazla kullanım alanı yoktur. antiseptik olarak ve insan vücuduna gerekliliğinden tuzlara konur.