hamit hasancan

ofansif sol bek ofansif sol bek
1870-1943 yılları arasında yaşayan maliyeci, akademisyen ve siyasetçi.

1870'de istanbul'da dünyaya geldi. ortaöğrenimini soğukçeşme askeri rüştiyesi'nde, lise öğrenimini mekteb-i mülkiye'nin (siyasal bilgiler) idadi (lise) bölümünde tamamladı. mülkiye'deki idadi eğitiminden sonra aynı okulun üniversite kısmından da mezun oldu. 1891'de maliye nezareti muhasebat umum müdürlüğü merkez hesapları katipliği görevi ile memuriyete adım attı. kısa bir süre sonra buradan maarif nezareti'ne (eğitim bakanlığı) geçti. istanbul/kandilli, selanik, bursa ve edirne'de idadi müdürlükleri yaptı ve ayrıca bazı derslere girdi. şubat 1906'ya kadar öğretmenlik görevini sürdürdü. bu tarihte öğretmenlikten ayrılarak istanbul'a döndü. dar'ül hayr-i ali medresesi'nde muhasebecilik yapmaya başladı. sekiz aylık bir sürenin ardından tekrar maarif nezareti bünyesinde çalışmaya başladı. ekim 1906-mayıs 1909 arasında maarif nezareti ilkokullar şube müdürlüğü, mayıs 1909'dan itibaren de maarif nezareti ortaokullar şube müdürlüğü görevine atandı. ekim 1911'de yüksek ticaret mektebi'nde maliye dersleri vermeye başladı. yine bu dönemde vilayet gazetesine makaleler yazdı, ders kitapları hazırladı ve çeviri yaptı. aralık 1911'de maliye nezareti duyun-u umumiye şube müdürlüğüne getirildi. 17 haziran 1912'de osmanlı bankası'na maliye nezareti'nin temsilcisi olarak atandı. 1913'te hilal-i ahmer cemiyeti'nin (kızılay) kuruluşuna katıldı. birinci dünya savaşı yılları boyunca cemiyetin yönetiminde aktif bir şekilde yer aldı. birinci dünya savaşı'ndan sonra, istanbul'daki işgal karşıtı milliyetçi örgütlerin cephe örgütlenmesi niteliğindeki milli kongre cemiyeti'ne katıldı. bu cemiyetin aktif bir üyesi olarak 1920 seçimlerinde istanbul'dan mebus adayı oldu ve seçildi. tarihin en kısa süreli meclis-i mebusan'ında (66 gün) 12 ocak-18 mart 1920 tarihleri arasında başkent istanbul'un mebusu sıfatıyla yer aldı. istanbul'un işgali ve bazı mebusların tutuklanmalarının ardından meclisin çalışmalarıa ara verme kararı almasından sonra mebusluk görevi sona erdi. meclis-i mebusan, 11 nisan 1920'de padişah vahdeddin'in kararıyla tamamen kapatıldı. mebusluk görevi sona erdikten sonra ankara'ya gelip tbmm'ye katılmamakla birlikte, ankara'nın istanbul'daki temsilcisi olarak hareket etti. 8 kasım 1920'de, ankara hükümeti tarafından "kızılay mümessili" ismiyle istanbul'da görevlendirildi. buradaki görevi, istanbul'u işgal altında tutan itilaf devletleri ve onların güdümündeki osmanlı hanedanı ve hükümeti ile ankara adına görüşmeler yapmaktı. 14 haziran 1921'de filliyattaki bu görevi resmiyete dönüştü ve tbmm hükümeti'nin istanbul temsilcisi oldu. bu görevi 9 aralık 1922'de istanbul mebusu doktor adnan bey'e devredene kadar sürdürdü. istanbul temsilciliği görevinin sona ermesinin ardından lozan heyetine mali danışman sıfatıyla dahil edildi. lozan'daki görevi, ismet paşa'nın isteği üzerine sonlandırıldı ve türkiye'ye döndü. 31 aralık 1925'e kadar osmanlı bankası'ndaki görevini sürdüren hamit bey, bu görevinin ardından köşesine çekildi. 1 mart 1939'da denizbank'ın yönetimine atandı. üç ay boyunca sürdürdüğü bu görevinden sonra 1 temmuz'da emekli oldu. hamit hasancan, 28 kasım 1943'te yaşamını yitirdi.

(bkz: 1920 osmanlı meclis i mebusanı)