han duvarları

okang okang
faruk nafiz çamlıbel'in eseri

yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
bir dakika araba yerinde durakladı.
neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...
gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya,
ulukışla yolundan orta anadolu'ya.
ilk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!
yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,
gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...
arkada zincirlenen yüksek toros dağları,
önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,
sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...

ellerim takılırken rüzgârların saçına
asıldı arabamız bir dağın yamacına.
her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,
yalnız arabacının dudağında bir ıslık!
bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar,
uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
başını kaldırarak boşluğu dinliyordu.
gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu.
serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.
yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi.
gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine.
yol, hep yol, daima yol... bitmiyor düzlük yine.
ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali,
sonunda ademdir diyor insana yolun hali,
arasıra geçiyor bir atlı, iki yayan.
bozuk düzen taşların üstünde tıkırdıyan
tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor,
uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor...
kendimi kaptırarak tekerleğin sesine
uzanmış kalmışım yaylının şiltesine.

bir sarsıntı... uyandım uzun süren uykudan;
geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
karşıda hisar gibi niğde yükseliyordu,
sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:
ağır ağır önümden geçti deve kervanı,
bir kenarda göründü beldenin viran hanı.
alaca bir karanlık sarmadayken her yeri
atlarımız çözüldü, girdik handan içeri.
bir deva bulmak için bağrındaki yaraya
toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.
bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı,
gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.
bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor,
göğüsler çekilerek nefesler daralıyor.
şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı
her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı.
gitgide birer ayet gibi derinleştiler
yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki cizgiler...
yatağımın yanında esmer bir duvar vardı,
üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı;
fani bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler,
aygın baygın maniler, açık saçık resimler...

uykuya varmak için bu hazin günde, erken,
kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken
birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı;
bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı.
ben garip çizgilere uğraşırken başbaşa
raslamıştım duvarda bir şair arkadaşa;

"on yıl var ayrıyım kınadağı'ndan
baba ocağından yar kucağından
bir çiçek dermeden sevgi bağından
huduttan hududa atılmışım ben"

altında da bir tarih: sekiz mart otuz yedi...
gözüm imza yerinde başka ad görmedi.
artık bahtın açıktır, uzun etme, arkadaş!
ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş;
araya gitti diye içlenme baharına,
huduttan götürdüğün şan yetişir yârına!...

ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
soğuk bir mart sabahı... buz tutuyor her soluk.
ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri
arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri.
bulutların ardında gün yanmadan sönüyor,
höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor...
yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar,
bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar.
biz bu sonsuz yollarda varıyoruz, gitgide,
iki dağ ortasında boğulan bir geçide.
sıkı bir poyraz beni titretirken içimden
geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden:
ardımda kalan yerler anlaşırken baharla,
önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla.
bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu,
burada son fırtına son dalı kırıyordu...
yaylımız tüketirken yolları aynı hızla,
savrulmaya başladı karlar etrafımızda.
karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü;
kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü...
gönlümde can verirken köye varmak emeli
arabacı haykırdı "işte araplıbeli!"
tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana
biz menzile vararak atları çektik hana.

bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş
kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş.
çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor,
kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor...
gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
çiçekliyor duvarı ocağın akisleri.
bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor;

"gönlümü çekse de yârin hayali
aşmaya kudretim yetmez cibali
yolcuyum bir kuru yaprak misali
rüzgârın önüne katılmışım ben"

sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı,
güneşli bir havada yaylımız yola çıktı...
bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde
ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde.
uzun bir yolculuktan sonra incesu'daydık,
bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.
gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım,
başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım!

"garibim namıma kerem diyorlar
aslı'mı el almış haram diyorlar
hastayım derdime verem diyorlar
maraşlı şeyhoğlu satılmış'ım ben"

bir kitabe kokusu duyuluyor yazında,
korkarım, yaya kaldın bu gurbet çıkmazında.
ey maraşlı şeyhoğlu, evliyalar adağı!
bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı!
az değildir, varmadan senin gibi yurduna,
post verenler yabanın hayduduna kurduna!..

arabamız tutarken erciyes'in yolunu:
"hancı dedim, bildin mi maraşlı şeyhoğlu'nu?"
gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende,
dedi:
"hana sağ indi, ölü çıktı geçende!"

yaşaran gözlerimde her şey artık değişti,
bizim garip şeyhoğlu buradan geçmemişti...
gönlümü maraşlı'nın yaktı kara haberi.

aradan yıllar geçti işte o günden beri
ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim,
çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim.
ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar,
dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!
ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!..
fempusay fempusay
beş hececilerden olan çamlıbel'in yazmış olduğu en güzel şiiridir. dikkate değer yönü, şiirin nesir tarzında yazılması ve muhteşem tasvirlere sahip olmasıdır.
kerrigan kerrigan
birkaç şairin, yazarın, edebi hayatı boyunca aşamadığı eserleri vardır.
faruk nafiz de han duvarlarına: "aşamadığım tek şiirim der."
onurum onurum
faruk nafizi çamlıbel'in şiir içinde şiir yazması çok ilgi çekicidir.
han duvarları 'nın içinde apayrı bir şiir olan maraşlı şeyh oğlu satılmış'ı anlatan şiirin ayrı okunması gerekir.
o denli içe dokunucu, o denli sevgi dolu ,o denli umutsuzluk la yüklüdür ki. han duvarlarının tüm yükünü bu üç dörtlük taşır.

on yıldır ayrıyım kınadağı'ndan

baba ocağından yar kucağından

bir çiçek dermeden sevgi bağından

huduttan hududa atılmışım bengönlümü çekse de yarin hayali

aşmaya kudretim yetmez cibali

yolcuyum bir kuru yaprak misali

rüzgarın önüne katılmışım bengaribim namıma kerem diyorlar

aslı'mı el almış haram diyorlar

hastayım derdime verem diyorlar

maraşlı şeyhoğlu şatılmış'ım ben
meramise meramise
bir kısmının da kayseri'ye ortalama 40 km. mesafedeki karadayı belediyesi'nde bulunan karatay hanı'nda yazıldığı söylenmektedir. maraşlı şeyhoğlu satılmış'ın sevdasıyla yürekleri burkandır ayrıca; söylemeden geçemedim.
legendhakan legendhakan
faruk nafiz çamlıbel in muhteşem eseri , bir araba yolculuğuyla başlayan türkiyenin bir şehrinden başka bir şehrine yapılan yolculuğu o denli dokunaklı o denli içten verebilen yol kenarlarında durakladıkları hanlarda gördükleri ve en önemlisi de şiire adını veren han duvarlarıdır , çünkü o duvarlarda aşk vardır özlemek vardır , maraşlı şeyh oğlu satılmış ın içleri acıtan dizeleri vardır .
gramadevate gramadevate
üç sayısının önemli yer kapladığı şiir.üç gün,üç mevsim,üç dörtlük gibi.içerik yönünden de anadolu coğrafyası,anadolu insanı(maraşlı şeyhoğlu satılmış) ve şairin kendisi olarak yine üç motifi görülür.yazar bu şiiri anadolu'daki gözlemlerine dayanarak yazdığı için istanbullu şairlerin hayallerinde canlandırdığı anadolu tasvirleri bu şiirinkilerin yanında çok yavan kalır.şair gurbet duygusu ile yazdığı şiirinde maraşlı şeyhoğlu'na sözünü emanet ettirmiş ve anadolu insanının derdini o topraklardan çıkan biriyle dile getirmiştir.
sycrone one sycrone one
on yıldır ayrıyım kınadağı'ndan
baba ocağından yar kucağından
bir çiçek dermeden sevgi bağından
huduttan hududa atılmışım ben


bölümü muhtemelen okullarda törenler vs.de en fazla okunan şiir/şiir bölümlerinin başında gelir. ben öğretim hayatım boyunca kaç törende dinledim bu şiiri hatırlamıyorum. hadi beni bırak, 5 sene önce amerika'dan matematik profesörleri gelmiş, saymaya çalışmışlar, sayamamışlar.
gamzee gamzee
bu şiirde ilk defa anadoludan, insansız anadoludan bahsediyor. anadoluya dönüş vardır. dili oldukça sadedir. içerikte; insandan değil, doğal güzelliklerden bahsediyor, çünkü şairler anadolunun, insanların sefil halini görmek istemiyorlar ve elde olan güzellikleri ön planda tutuyorlar. şiiri adeta kahramanlık destanı gibidir. 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. koşma vardır, manzum hikayedir.(çift katmanlı metin özelliği) realist bir bakış açısıyla yazılmıştır. anadolu coğrafyası verilerek, bir fotoğraf karasini gözümüzde canlandırmamızı sağlayacak kadar güçlü bir anlatım vardır. şair, şiiri arada mani ile lirik hale getirip, canlı tutmuş.
urania urania
faruk nafiz çamlıbel'in kayseri lisesi'ne edebiyat öğretmenliği için gelirken yazdığı müthiş şiir. lise dönemlerinde oturup ezberlemiştim, upuzun. ama değmişti. bazı kısımları dışında unutmuşum malesef.

"garibim namıma kerem diyorlar
aslı'mı el almış haram diyorlar
hastayım derdime verem diyorlar
maraşlı şeyhoğlu satılmış'ım ben."

her okuyuşumuzda tasvirlerle acısına ortak oluruz.