haraç

angesen angesen
osmanlı imparatorluğu'nda müslüman olmayan erkeklerden her yıl alınan vergi. hıristan ve yahudi din adamlarıyla kadınlar ve çocuklar haraçtan muaf tutulurdu.

seyahat edenlerden vardıkları yerde haraç istenirdi. eğer daha önce bulundukları yerde haracı ödemişlerse bu ödemelerine karşılık ellerine bir belge verilirdi. ellerindeki belge ile gittikleri yerde daha önce ödediklerini göstererek yolculuk boyunca her gittikleri yerde haraç ödemekten muaf tutulurlardı.

avrupa ülkelerinde yaşayan ve o ülkelerin tebaası olan hıristiyan ve yahudiler osmanlı topraklarında bulundukları süre içerisinde haraç ödemezlerdi. bunu ödemeye mecbur olmadıklarını göstermek için şapka giyerler ve yanlarında bir konsolostan avrupa'da ikamet ettiklerine dair bir belge bulundururlardı.

diğer küçük azınlıklar arasında çingenelerden de haraç alınırdı.


kaynak: avrupalı seyyahların gözünden osmanlı dünyası ve insanları - gülgün üçel aybet