hasan fehmi bey

ofansif sol bek ofansif sol bek1875-1922 yılları arasında yaşayan hukukçu ve siyasetçi.

1875 yılında denizli'nin babadağ ilçesinde dünyaya geldi. 1898 yılında istanbul hukuk mektebi'ni (günümüzdeki istanbul üniversitesi hukuk fakültesi) bitirerek hukukçuluğa başladı. çorum, niğde ve perşembe'de savcı yardımcılığı yaptı. savcı yardımcılığından sonra izmir'de bidayet mahkemesi reisliğine (günümüzdeki asliye mahkemesi başkanlığı) atandı. halep istinaf savcılığı ve bursa istinaf mahkemesi başkanlığı yaptı. bursa istinaf mahkemesi başkanlığı yürütürken 1919'da damat ferit paşa hükümeti tarafından kastamonu'ya sürülünce hakimlikten istifa etti. bir süre bursa'da serbest avukatlık yaptı. 8 ocak 1920 seçimlerinde bursa'dan mebus seçilerek meclis-i mebusan'a katıldı. istanbul'un işgali ve meclis-i mebusan'ın dağıtılması üzerine ankara'ya geçerek 1. tbmm'ye bursa mebusu olarak katıldı. mebusluk görevini yürütürken yargıtay başkanlığına atandı. temmuz 1920'de tbmm hükümetinin yargıtay başkanlığına atandı. bu arada istanbul'da osmanlı'ya bağlı yargıtay da varlığını sürdürüyordu. ankara'nın yargıtay başkanlığı görevini sürdürürken 14 kasım 1922'de sivas'ta vefat etti. vefatından sonra ankara'daki ve istanbul'daki yargıtaylar birleşmiştir.

(bkz: 1920 osmanlı meclis i mebusanı)