hasan hüseyin

bambirella bambirella
şiir dünyamıza şu güzide dizeleri kazandırmış olan şairdir:

içerde

fırtınadır savurur yaprakları
kımıldamaz taş
acıdır alıp götürür kimini
kimine kör yavaş yavaş

ne içerdekiler yiğit
ne dışardakiler korkak
bir avuç buğdaydık
şunun şurasında bacanak

yel götürdü kimimizi
kimimizi börtü böcek
un olduk kimimiz
değirmenlerde un olduk
kimimiz fırında ekmek
savrulduk tohum diye
aç yazılara

yedi toprak yedi
yedi toprak yedi

bakmazmısın şu doğanın yasalarına
görmezmisin bahçevanın gözyaşlarını
baharda gelen ayaz
dokunmaz kart dallara
kavurur fidanları
enverhoca enverhoca
.ne güzel.
ey insan kılıklı madrabazlar soyubitmişler
zorlamayın o kapıyı
dokunmayın o tellere
kuyudan çıkan toprak
sığmaz kuyuya
doldurur caddeleri birgün olur ki
ağıtlarda sessiz sessiz yatan aptallık.

hasan hüseyin korkmazgil.