hasan yağal

acarabi acarabi
bu haysiyetsiz için pislik demişler.
pislik bunun yanında onur timsali olur.
pislik dahi olamayacak derecede haysiyetsiz ve kişiliksiz insan canlısıdır.
2