hathor

iao iao
tam olarak çakışmasa da diğer mitolojilerdeki venus, aphrodite ile özdeşleştirilebilir. ra'nın kızı hathor eski mısır dilinde horus'un evi anlamına gelir. horus'un karısı, "evidir". dört çocuğu vardır: hapi, amset, quebsenuef ve duamutef. mumyalamada iç organların saklanmasında kullanılan kanaposlarda onların yüzü bulunur.

hathor'a tapınmanın kökeni çok eskidir. m.ö 4000-5000 yıllara uzandığı tahmin edilen inek boynuzlarıyla süslü kutsal kadının tasvirleri bulunmuştur. aşk, müzik, güzellik ve doğum kısaca kadın olmanın tanrıçasıdır. doğumla ilgili diğer bir tanrıça da ta urt'dur.

hathor bazı dönemlerde de batı yakasının güzel gülüşlü tanrıçası olarak adlandırılır. batı yakası eski mısırda ölüm anlamına gelir. günahsız doğru insanların anubisin huzuruna çıkmadan hathor tarafından kutsandığı söylenir.

hathor'un bir diğer adı da mehturt'tur, nil nehri ile ilgilidir. bereketi ve tarlaların suyla kaplanmasının sembolüdür ve bu olay oğlu nil nehrinin tanrısı hapi ile bağlantılıdır.
crown crown
hiyerogliflerde başının üzerindeki inek boynuzları arasında bir güneş olan kadın şeklinde tasvir edilir. güneş tarımı, inek boynuzları ise hayvancılığı sembolize eder. bir nevi tarım ve hayvancılıktan sorumlu tanrıça yani...
zedt zedt
mısır mitolojisindeki yaratıcı tanrı ra'nın kızı olarak geçer, memelerinden süt akan inek olarak da resmedildiğini hayal mayal hatırlarım.