hayatta istenip başarılamayan şeyler

patron oglu patron oglu
isteyipte başaramadığım hiç bir şey yok.
isteyipte başaramadığım bir şey olsaydı da, ben başaramıyorsam kimse başaramasın derim çok fena pisleşirim.