hayvan hakları

1 /
lethe lethe
hayvanların - farkında olmasalar bile - sahip oldukları yazılı haklar. maddelere bakıldığında 1. dışında hiçbir maddenin siklenmediği görülmektedir.

madde 1

bütün hayvanlar biyolojik denge kavramı içerisinde varolmak bakımından eşit haklara sahiptir.

madde 2

bütün hayvanlar saygı gösterilme hakkına sahiptir.

madde 3

1. hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimane davranışlarda bulunulamaz.

2. eğer bir hayvanın öldürülmesi gerekiyorsa, bu bir anda, acısız ve korku yaratmaksızın yapılmalıdır.

3. ölü bir hayvana saygıyla davranılmalıdır.

madde 4

1. vahşi hayvanlar yaşama hakkına ve kendi doğal çevrelerinde özgürce üreme hakkına sahiptirler.

2. vahşi hayvanların özgürlüğünden uzun süreli alı konulması, avlanma ve balık tutma geçmiş zamana ait olup hangi sebeple olursa olsun vahşi hayvanların bu şekilde kullanımı hayati olmayıp, akis davranışlar bu temel hakka karşıdır.

madde 5

1. bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan uygun beslenme ve bakımı görme hakkına sahiptir.

2. hiçbir koşul atında terkedilemez veya adil olmayan bir şekilde öldürülemezler.

3. her tür soy üretme ve hayvan kullanımında soyun fizyolojisine ve kendi türüne özel davranışlarına saygı gösterilmesi zorunludur.

4. hayvanları içeren sergiler, gösteriler ve filmler hayvanların onuruna saygı göstermek zorunda olup hiçbir şekilde şiddet içeremezler.

madde 6

1. hayvanlar üzerine yapılan fiziksel ya da psikolojik acı çekmeye sebep olan deneyler hayvanların haklarının ihlalidir.

2. soyu tükenen hayvanların ya da yok edilen bir hayvanın yerine yenisinin ikame edilmesi yöntemleri geliştirilmeli ve sistemli olarak devam ettirilmelidir.

madde 7

gereği olmayacak şekilde bir hayvanın öldürülmesini içeren her kanun ya da buna yol açan her karar yaşama karşı işlenmiş suç kapsamındadır.

madde 8

1. vahşi bir hayvan soyunun hayata kalma onurunu hiçe sayan her yasa ve böylesi bir harekete sebep olan her karar soykırıma eşdeğer olup soya kaşı işlenmiş suçtur.

2. vahşi hayvanların katledilmesi ve üreme yumurtalarının kirletilmesi, yok edilmesi soykırım cürümüdür.

madde 9

1. hayvanların kendilerine özgü yasal statüleri ve hakları hukuk tarafından tanınmak zorundadır.

2. hayvanların güvenliğinin koruma altına alınması hususu devlet örgütleri düzeyinde temsil edilmelidir.

madde 10

eğitimden ve okullaşmadan sorumlu merciler, vatandaşlarına çocukluktan itibaren hayvanları anlamayı ve saygı göstermeyi öğrenmeleri için olanak sağlamak zorundadır.
aqua aqua
doğrusunu kimsenin iplemediği haklar silsilesi. daha kolay olanı uygular medeni insanlar:

1 - kedilerin hakkı tekmelenmektir.
2 - köpeklerin hakkı kısırlaştırıldıktan sonra apartman dairelerinde, sevmeyecekleri ve zorla uyum sağlayacakları yerlerde beslenmektir.
3 - vahşi hayvanların hakkı daha yavruyken yakalanmak ve hayatlarının sonuna kadar bir kafesin içinde sergilenmektir.

(bkz: daha gider bu)
delilah delilah
insan haklarının bulunmadığı bir ortamda insanların hayvanları korumaya çalışmak için koydukları yasalar bütünü
baruch baruch
bütün dünyayla beraber ülkemdede sıkı biçimde uygulanması gereken yaşam hakkı düzenlemeleridir.sosyal bir hukuk devletinde bütün canlılar eşit konumdadır.insanoğlunun üstünzekalı olması ona diğer canlılara zulüm hakkını hiçbir zaman vermemiştir,veremezde.her fikirden renkten insanın,herhangi bir dine inananların tanrının yarattıklarına saygısından,dini inançları olmayanların hümanizm bakışaçısıyla sonuna kadar destek vermesi gereken haklardır bunlar.

hala ülkemizde zehirli köftelerle binlerce köpek öldürülüyor,hastalanan atlar vuruluyor
kanada da çivili sopalarla foklara vahşice saldıran binlerce avcı kürkleri bozulmasın diye hayvancıkların kafalarını çivili sopalarla paramparça ettikten sonra acı çekerek ölmelerini bekliyor.
kfc'ın tavuk çifliklerinde yaptığı sadistçe muamelelere rağmen hala aç gözlükle kfc lokantaları insanlarla doluyor, "aaaa peta çıplak eylem yapıyoooooooo ne komikkk" diye sırıtılıyor.
allah belanızı versin
easy company easy company
öyle çok yeni birşey değildir. hz. muhammed 1500 yıl önce belki de hayvan haklarını beyan eden ilk insan olmuştur.
yük ve binek hayvanlarına taşıyabileceklerinden fazla yük yüklenmemesini, hayvanlara eziyet edilmemesini, ihtiyaçlarının eksiksiz giderilmesini buyurmuştu. otu bol olan yerlerden geçerken otlardan faydalanabilmeleri için develerinize imkan verin demişti.
bir serçenin dahi gereksiz yere, sırf eğlence (spor da diyor bazıları şimdi) olsun diye öldürülmesini yasaklamış ve ahirette o serçenin hakkının koruncağını bildirmişti.
hatta ve hatta kendisi karınca yuvalarına her zaman dikkat ederek yürümüş, etrafındakilere de aynı şekilde öğütlemişti.
bugün hayvanseverlik adına yapılan kafeste besleme olayını da şiddetle kınamış, hayvanların sadece yaşama değil, özgür yaşama hakları olduğunu vurgulamıştı. bir kadının ölünceye kadar bir kediyi hapis tuttuğu ve beslenmesine dikkat etmediği için cehennemlik olduğunu anlatmıştı.
keseceği hayvanın gözleri önünde bıçağını bileyen adamı sertçe azarlamıştı.
canlı hayvanları hedef yapıp atış talimi yapanlara lanet okumuştu.
bugün çok normal bir uygulama olan hayvanları dağlayarak damgalama olayını yapanlara lanet okumuştu.
gene bugün çok normal bir ugulama olan atların kuyruklarının ve yelelerinin kesilip kısaltılmasını yasaklamıştı.
köpeklerin hastalık taşıma konusunda pis olduğunu ve ihtiyaç olmadığı takdirde evde beslenmemesini fakat, hiçbir şekilde köpeğe kötü davranılmamasını emretmişti. çölde susuz kalmış bir köpek görüp ayakkabısıyla kuyudan su çekip köpeğe içiren adamın o hareketi yüzünden günahlarının bağışlandığını anlatmıştı. kediye ise kendi abdest suyundan içırerek kedinin temiz bir hayvan olduğunu söylemişti.

bazılarının "hayvan günah korkusuyla değil sevgiyle korunur" dediğini duyar gibiyim. efendimiz de aynı şekilde günah ve cehennemle korkutarak değil, hayvanların insanlar üzerinde hakları olduğunu vurgulayarak öğütlemişti ümettini.
clompi clompi
insanların sahip olamadıkları haklardır.

madde 1

bütün hayvanlar biyolojik denge kavramı içerisinde varolmak bakımından eşit haklara sahiptir.

*insanların eşit haklara sahip olduğu hep söylenir ama hangimiz eşitiz ki??

madde 2

bütün hayvanlar saygı gösterilme hakkına sahiptir.

*kadınlar,çocuklar ve ırak ve savaşın fethettiği her yer..

madde 3

1. hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimane davranışlarda bulunulamaz.

*savaşın fethettiği bölgelere bakarsak,hatta bırakalım uzakları yan komşumuza bakalım nasıl da karısını dövüyor değil mi,karısına evet evet karısına tecavüz ediyor?

2. eğer bir hayvanın öldürülmesi gerekiyorsa, bu bir anda, acısız ve korku yaratmaksızın yapılmalıdır.

*yorumsuz..

3. ölü bir hayvana saygıyla davranılmalıdır.

*ölü bir hayvana saygı ile davranalım peki peki insanlar...dirisine saygı gösterilmeyenin ölüsüne mi saygı gösterilecek?

madde 9

1. hayvanların kendilerine özgü yasal statüleri ve hakları hukuk tarafından tanınmak zorundadır.

2. hayvanların güvenliğinin koruma altına alınması hususu devlet örgütleri düzeyinde temsil edilmelidir.

*bir örnek var zaten önümüzde.

madde 10

eğitimden ve okullaşmadan sorumlu merciler, vatandaşlarına çocukluktan itibaren hayvanları anlamayı ve saygı göstermeyi öğrenmeleri için olanak sağlamak zorundadır.

*insanlara saygı yokken hayvana saygı öğretilmesi farklı bir bakış açısı olsa gerek..

ben bunu hayvan haklarına karşı olduğum için yazmadım.dünyada insnaların yaşamaya hakkı olduğu kadar hayvanların da var tabii.ama kendi türündekilere yapamıoyrsan bunları,yaptırtamıyorsan hayvana nasıl yapacaksın..
belki bencilce ama önce insan..
birileri sürekli işgence görürken bir yerlerde,birileri ellerindeki hayvana manikür yaptırsınlar..birileri yiyecek yemek bulamazken,yemeği bırak içecek su bulamazken birileri evindeki hayvanına bilmem hangi marka mamalar alıyor;hem de bunlar aklına hiç gelmeden..
onefootingrave onefootingrave
insanların, bütün hayvanların ebesini sikip soyunu tükettikten sonra "pardon özür dileriz, bizim yaşamamız için sizin de yaşamanız gerekiyormuş" dercesine çıkardıkları, hayvanların dili olsa "ybsg" diyecekleri kanuni haklardır. insanlar, dünyanın ve bütün doğal yaşamın kendileri için yaratıldığına inandıkları ve kendilerini tanrı olarak gördükleri sürece hiç bir işe yaramayacaklardır. zaten küresel ısınmanın bu hızla seyretmesi halinde pek bir önemi de kalmamıştır.
ahmak ı hayal ahmak ı hayal
insanın benmerkezciliği sonucu kafasına göre uyduğu kurallardır. kediler köpekler zehirlenirken ortalığı ayağa kaldıran hayvanseverler(!) neden sineklere böceklere uygulanan toplu katliamı iplemezler mesela. onlar küçük diye mi?
sezenehir sezenehir
"insanoğlu artık bu dünya üzerinde yaşama hakkının sadece kendisine ait olmadığının farkına varmalı. doğa dengesini ancak, üzerinde bulundurduğu her türün yaşamını hakettiği şekilde sürdürmesiyle kaybetmez ve koruyabilir.
kendisini doğaya ve hayvanlara müdahale edecek üstünlükte gören insan ırkı, bu gücü ispatlayacağı noktayı şaşırmamalı. hayvanlara göre daha yetkin bir tür olduğumuz iddiasına, yer küredeki tüm canlılara ‘layığınca’ yaşama şansı verildiğini gördüğüm gün ikna olacağım."

7 temmuz 2006
sezen aksu
evrenin en azılı karadeliği evrenin en azılı karadeliği
mesele hayvanlara sebepsiz yere işkence yapılması,para kazanmak amacıyla dövüş yaptırılması gibi konularsa korunması gereken haklardır.buraya kadar duyguları olan,hayvanları bu halde görünce saniyenin milyonda biri hızlarla beyin hücrelerinde şimşekler çakan,impulslarında geçmişte yaşadığı deneyimlerle feedbackmekanizması yapıp bu impulslarından bu davranışların son derece çirkin,hoş olmayan hareketler olduğu çıktısını alan;hatta muhabbet daha bir popüler kültür havası olan bir ortamda dönüyorsa oha filan olan her insanevladı aynı şeyi düşünecektir.buraya kadar reklam kokan hareketleri yaptıktan sonra biraz da gerçeklerle yüzleşirsek,hayvanlar da insanlar gibi sinir hücrelerine sahiptir.insanların onlardan farkı da evrim sürecinde sinir sistemlerinin daha karmaşıklaşması ve hayatlarının devamı için toplumsal sözleşmeler yapıp birarada yaşamayı kabul etmiş,bulundukları toplum içinde de bugünkü son halini almış canlılar olmasıdır.dolyısıyla hayvanlar da acı çeker.ama insanlar onları kesip protein ihtiyacını karşılamak için afiyetle yerken haber olmaz,insan insanı keserken haber olur.vejeteryan değilim,haftada iki üç gün döner yiyorum,içtiğim çorbaların çoğunda et bulunuyor ama bu paradoks çözülsün,vicdanım rahatlasın istiyorum.ama bu çözülecek gibi durmuyor.ya şu erke dönergeci yalan olmaz insanoğlu da kendi enerjisini kendi üreten bu alete yamanır,gider doğadan karbonu,hidrojeni,oksijeni,fosfatı,sülfürü toplar erke dönergecinden aldığı enerjiyi de verir dnalarına kendi proteinini kendi sentezler;ya da ben toplarım beş on tane aslan,kaplan yavrusu;veririm bunların beynine radyasyonu beyin yapıları değişir sonra kadir inanır abimden cesaret geni alır yamarım dnalarına sonra salarım üstünüze hepsini.aslanlar bu üçüncü göbekten kurban bayramında kesilen dedem için,bu ikinci göbekten dövüşlerde ölen amcamın dayısı için,heeeyyyt bu da bütün hayvanların hakları için nidaları eşliğinde doğrarlar hepinizi.yeter ulan ne bencil bir türün mensubuyum,sen hayvanları doğra doğra ye mesele yok,kendi türün için git uluslararası mahkemeler kur*.neyse ama zaten bilim adamları kurdukları baz istasyonlarında başka galaksilerden sinyeller alıyolarmış,başka gezegenlerde de yaşam bulunsun ilk kaçan* ben olucam buralardan belki zulüm yoktur oralarda.
noluyoruz yahu noluyoruz yahu
bu dünya bizim değil, hayvanlarında içinde bulunduğu canlılar güruhunu yok etmeyi insanoğlu kendine görev bilmeyi devam ediyor. yok oluşun eşiğndeyiz, o ayrı bişi tabi...

hayvalar da insanların barbarlığından payına düşeni alıyor. buna karşı çıkan insanlar var elbetteki. yalnız türkiye'de durum biraz farklı işliyor sanki(benim gördüğüm...)

hayvan hakları deyince insanların aklına sadece kedi ve köpekler geliyor. sokaklarda aç aç dolanan köpekler, zehirlenen köpekler... hayvan haklarının istendiği eylemlerde cins köpekleriyle hatunlar boy gösteriyor. onlara göre hayvanlarda rahatça dolaşabilmeli sokaklarda, tekmelenmemeli,zehirlenmemeli... fekat, kimse hayvan deneylerinden bahsetmiyor (çok az bir topluluk bunun farkında) tavşanların gözlerinin kör edildiği rimelleri sürüp, eylemlerde hayvan haklarından bahsediyorlar. küçük köpişlerini düşündüklerini söylerken, onları bir çok canlının katlediği deneylerden geçen, şampuanlarla yıkıyorlar ya da zaten kendileri bile kullanıyorlar bu kozmetik ürünlerini....
bilinç düzeyinin yüksek olduğunu gördüğüm bu insanların, bütün olanlardan haberdar olmamaları mümkün değil. ancak, işlerine gelmiyor olabilir...
1 /