hayy bin yakzan

klen mist klen mist


-tanıtım bülteninden-
bütün zamanların en önemli düşünürlerinden ibn sinanın hayy bin yakzanı birtakım remzlere başvurarak sembolik bir hikaye şeklinde kaleme aldığı bir eser. görünüşler aleminin arkasındaki temel ilkeleri araştıran bu eser, bir "keşifler" kitabı olmakla birlikte, ibn sinanın çağına kadar ki kozmoloji, ruh ve hayat hakkındaki telakkileri anlamak bakımından da ayrı bir öneme sahip. doğu felsefe geleneğinde ilk kez böyle bir felsefi hikaye yazmış olan ibn sina, kendisinden sonraki ibn tufeyl, nasirüddin tusi, şehabettin sühreverdi gibi başat filozoflara da bu eseriyle öncülük etmiştir.
eser, görünüşler dünyası ile hakikat arasında anlama ve anlamlandırma gerilimi yaşayan insana varoluşunu anlamlandırması, kendisini büyük bütüne dahil etmesi için tefekkür imkanları sunuyor. sonsuzluğu kavramaya yönelik bu fikri çaba tekmil bir alem tablosu çiziyor. ibn sina kurduğu bu muhkem yapıdan, tefekkürün bütün incelikelrini maharetel gösterdiği bu alem tablosundan o kadar emindir ki muhatabına söyleyeceğini söyledikten sonra eserini şu cümlelerle bitirir: "istersen arkamdan gel... seni ona götüreyim!..."

eser iki mukaddime, risalenin türkçe tercümesi ve ufak bir sözlükten oluşuyor. hepsi 86 sayfa. ikinci mukaddime içinde salaman ve absal ibn tufeyl çalışmasından çok az farklı olan bir versiyonu mevcut. böyle birkaç çeşit okumuş olmakla esere anlam vermek, eserden anlamlar çıkarmak keyifli bir hal alıyor. yukarıda görünen büyüyen ay yayınları 1.baskı, 3.bask yayınlanmış, meraklısına; aramakla bulunmaz, aranmazsa hiç bulunmaz.
bu başlıktaki 5 giriyi daha gör