hazar denizi

age of aquarius age of aquarius
gri renkli, adamın içini karatan ve her tarafından petrol fışkıran denizdir. denizin üstünde her yerde petrol kuleleri vardır, görüntüsü kötüdür. denizin suyu da petrol nedeniyle yağlıdır. ama nihayetinde altın yumurtlayan tavuktur.
gabriella gabriella
deniz olup olmadığı çelişkilidir.zira bir su kütlesinin deniz olabilmesi için okyanusla bağlantısı olması gerekmektedir.hazar denizi nin ise hiçbir okyanusla uzaktan veya yakından bir bağlantısı yoktur.
el viento viene el viento se va el viento viene el viento se va
1994 yılından beri statü sorunu çözülememiş büyük su birikintisi. ismi hazar ama kimine göre göl kimine göre deniz. deniz olarak kabul edildiği takdirde 1982 birleşmiş milletler deniz hukuku sözleşmesine göre, hazar'a her kıyısı olan devletin karasuları, kıta sahanlığı ve kendine ait ekonomik bölgesinin olması gerekmekte. göl olarak kabul edilirse; ya ulusal sektörlere bölünmeli ya da ortak kullanıma açılmalı. çözüme kavuşması zor meselelerden birisi.
deniz şeklinde anılmasının nedenlerinden biri de yüzölçümünün büyük olması ve suyunun çok tuzlu olmasıdır.
redstorm redstorm
coğrafi olarak göl olan, ancak politik nedenler dolayısıyla deniz kabul edilen devasa su birikintisi.

şöyle ki:

hazar su havzası bünyesinde bulundurduğu yeraltı kaynakları bakımından bütün dünyanın cazibe merkezi durumunda. uluslararası hukuka göre bir su havzası göl statüsü taşıyorsa bu gölün tamamı buraya kıyısı olan devletlerin kıyı uzunluğuna göre eşit orantıda paylaştırılmakta.
fakat bu su havzası deniz olarak kabul gördüğünde yine uluslararası kabul gören antlaşmalar gereği her devlet kıyısı olduğu denizde belli bir karasuyu sınırına sahip olup, denizin geri kalan bölümü uluslararası sular olarak kabul görür. uluslararası sularda hiçbir devlet hakimiyet iddia edemez, uluslararası sular her türlü araştırma, avcılık v.b her devlete açıktır.
hazar su havzasının göl olarak kabul görmesi, bölge ülkelerinden türkmenistan, kazakistan ve azerbaycan'ın işine gelmekte. deniz olarak kabul görmesi ise açık denizde petrol, doğalgaz arama ve çıkarma teknolojisine sahip rusya ve iran'a cazip gelmektedir.